Polskie migracje zagraniczne w warunkach wspólnego rynku Unii Europejskiej.Wstęp……….3

Rozdzial I.
Charakterystyka miedzynarodowych migracji ludnosci……….5

1.1. Definicja, istota migracji, jej formy
1.2. Skutki migracji zagranicznych
1.3. Masowosc i kierunki migracji miedzynarodowych


Rozdzial II.
Migracje międzynarodowe a proces kształtowania się globalnego rynku pracy……….20

2.1. Swobodny przeplyw pracowników w warunkach wspólnego rynku
2.2. Etapy otwierania rynków pracy przez państwa czlonkowskie
2.3. Glówne kierunki polskiej emigracji
2.4. Przewidywane tendencje na rynku pracy


Rozdzial III.
Obszar Polski fragmentem rynku wewnetrznego UE……….37

3.1. Unormowania Schengen a graniczny ruch osobowy przez granice wewnetrzne
3.2. Istota wspólnego rynku wewnetrznego
3.3. Polska migracja do panstw czlonkowskich UE
3.3.1 Emigracja z Polski
3.3.2. Reemigracja do Polski


Zakończenie……….52
Bibliografia
Spis tabel, rysunków, wykresów


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>