Badanie stosunków kolezenskich i przyjacielskich wśród uczniów klas mlodszych.


Rozdzial I.
Kolezenstwo i przyjazn w ujęciu literatury pedagogicznej…………2

1.1. Przeglad przedmiotowej literatury pedagogicznej.
1.2. Pojmowanie kolezenstwa i przyjazni w literaturze pedagogicznej.
1.3. Rozwój stosunków kolezenskich i przyjacielskich w mlodszym wieku szkolnym.
1.4. Trudnosci w kontaktach z rówiesnikami.
1.5. Wpływ klasy szkolnej na rozwój kolezenstwa i przyjazni.
1.6. Wpływ szkoly na wzbogacanie stosunków kolezenskich i przyjacielskich.
1.7. Wpływ sposobu spedzania wolnego czasu na rozwój kolezenstwa i przyjazni.

Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych…………24

2.1. Przedmiot i cel badan
2.2. Problematyka badan i hipotezy robocze.
2.3. Miejsce i czas badan charakterystyka badanej grupy.
2.4. Metody i techniki badan wlasnych.
2.4.1. Techniki socjometryczne.
2.4.1.1. Test socjometryczny J.L.Moreno.
2.4.1.2. Plebiscyt zyczliwosci i niecheci.
2.4.2. Obserwacja.
2.4.3. Rozmowa.
2.5. Charakterystyka zebranego materialu i sposób jego opracowania.

Rozdzial III.
Struktura spoleczna badanych dzieci w klasach laczonych w szkole podstawowej…………39

3.1. Wyniki badan testem socjometrycznym J.L.Moreno ‚Moje urodziny’.
3.2. Wyniki badan testem ‚Plebiscyt zyczliwosci i niecheci’
3.3. Wyniki uzyskane w rozmowie indywidualnej z uczniami klasy II-III.
3.4. Wyniki badan kwestionariuszem obserwacji

Rozdzial IV.
Zastosowanie wyników badan w praktyce pedagogicznej………….54

4.1. Oddzialywanie wychowawcze nauczyciela na ksztaltowanie postaw kolezenskich i przyjacielskich.
4.2. Wykorzystanie postaw kolezenskich i przyjacielskich do integracji uczniów w klasie.
4.3. Inne czynniki zmierzajace do rozwoju kolezenstwa i przyjazni wśród uczniów.

Zakończenie…………61
Bibliografia
Aneks…………67

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>