Stosunek studentów do uchodzców w Polsc.


Streszczenie ………..3
Wstęp ………..4

Rozdzial I.
Uchodzcy na swiecie i w Polsce

1.1. Definicja uchodzcy……….. 6
1.2. Zadania Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodzców ………..8
1.3. Status prawny uchodzców ………..9
1.4. Uchodzcy w Polsce – ustawodawstwo i jego rozwój ………..12
1.5. Dynamika zjawiska na swiecie ………..15
1.6. Dynamika zjawiska w Polsce……….. 17
1.7. Integracja uchodzców w Polsce ………..21

Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

2.1. Pytania i problemy badawcze……….. 24
2.2. Hipotezy badawcze ………..26
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze ………..27
2.4. Dobór próby ………..29
2.5. Cechy metryczkowe do doboru próby……….. 30
2.6. Miejsce badan……….. 31
2.7. Czas badan……….. 32
2.8. Klimat badan……….. 32

Rozdzial III.
Analiza wyników badan wlasnych

3.1. Wyniki badan wlasnych……….. 33
3.2. Wnioski……….. 66

Zakończenie ………..72
Bibliografia……….. 74
Spis tabel……….. 75
Spis wykresów……….. 77
Aneks ankieta………..78

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>