Przemiany wspólczesnej rodziny polskiej.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Rodzina jako przedmiot badan.

1.1 Kategoria ‚rodziny’ – analiza pojecia………..5
1.2 Psychologiczne i socjologiczne ujecie rodziny………..11
1.3 Rodzina jako przedmiot analiz pedagogicznych………..17


Rozdzial II.
Model polskiej rodziny w latach 1945-1989

2.1 Wpływ ideologii socjalizmu na rozumienie funkcji rodziny………..23
2.2 Trzy dominujace typy rodziny w socjalizmie………..28


Rozdzial III.
Wpływ przemian spoleczno-ekonomicznych na polska rodzine po 1989 roku.

3.1 Nowa rzeczywistosc spoleczno-polityczna w Polsce po 1989 roku………..37
3.2 Obraz polskiej rodziny na tle ostatnich 10-ciu lat………..40
3.3 Kryzys rodziny a kryzys pokolenia obecnej mlodziezy………..47
3.4 Typologia zagrozen dla procesu wychowawczego w Polsce………..55


Rozdzial IV.
Rodzina w XXI wieku – cywilizacyjne obawy.

4.1 Rodzina na tle procesu globalizacji………..58
4.2 Sytuacja rodziny w krajach o najnizszym stopniu rozwoju (tzw. ‚Trzeci Swiat’)………..65
4.3 Rodzina w społeczenstwie technologicznym – zagrozenia, korzysci………..67


Zakończenie………..74
Bibliografia………..76
Spis tabel………..80

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>