Problem subiektywnego odczucia izolacji społecznej rodzin dzieci z ADHD.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp ………… 3

Rozdzial I.
ADHD – istota zagadnienia, wprowadzenie w problematyke zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej

1.1 Wyjasnienie terminu ADHD, zdefiniowanie problemu i przedstawienie czestotliwosci wystepowania choroby ……… 8
1.2 Etiologia, przyczyny wystepowania zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej …………11
1.3 Charakterystyka zachowania się dzieci z ADHD, objawy nadpobudliwosci psychoruchowej ………… 14
1.3.1 Funkcjonowanie dziecka nadpobudliwego w szkole ………… 18
1.4 Diagnoza zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej ………… 22
1.5 Rodzaje i zadania terapii dzieci z ADHD ………… 25
1.5.1 Grupy wsparcia jako forma terapii dla rodziców i dzieci z ADHD ………… 28

Rozdzial II.
Funkcjonowanie rodzin dzieci z ADHD w społeczenstwie

2.1 Problem izolacji społecznej …………31
2.2 Cykl zycia rodziny z dzieckiem z ADHD …………36
2.3 Charakterystyka okresu rozwojowego dzieci oraz rodziców …………40

Rozdzial III.
Hipotezy i pytania badawcze

3.1 Problematyka i cel badan …………42
3.2 Przedstawienie pytan badawczych i hipotez …………43

Rozdzial IV.
Metodologia badan

4.1 Przedstawienie grupy badawczej ………… 45
4.2 Przedstawienie zastosowanych technik i narzedzi badawczych …………47
4.3 Procedura badan …………48

Rozdzial V.
Prezentacja wyników badan rodzin dzieci z ADHD

5.1 Opis wyników badan …………52
5.1.1 Opis wyników uzyskanych po analizie wywiadów z rodzicami ………… 60
5.2 Interpretacja wyników badan………… 72
5.3 Weryfikacja hipotez ………… 75
5.4 Wnioski ………… 78

Podsumowanie ………… 80
Bibliografia ………… 81
Spis tabel ………… 84
Aneks …………85


Aby pobrać materiał, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod:

Koszt 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)