Problem subiektywnego odczucia izolacji społecznej rodzin dzieci z ADHD.


Wstęp ………… 3

Rozdzial I.
ADHD – istota zagadnienia, wprowadzenie w problematyke zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej

1.1 Wyjasnienie terminu ADHD, zdefiniowanie problemu i przedstawienie czestotliwosci wystepowania choroby ……… 8
1.2 Etiologia, przyczyny wystepowania zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej …………11
1.3 Charakterystyka zachowania się dzieci z ADHD, objawy nadpobudliwosci psychoruchowej ………… 14
1.3.1 Funkcjonowanie dziecka nadpobudliwego w szkole ………… 18
1.4 Diagnoza zespolu nadpobudliwosci psychoruchowej ………… 22
1.5 Rodzaje i zadania terapii dzieci z ADHD ………… 25
1.5.1 Grupy wsparcia jako forma terapii dla rodziców i dzieci z ADHD ………… 28

Rozdzial II.
Funkcjonowanie rodzin dzieci z ADHD w społeczenstwie

2.1 Problem izolacji społecznej …………31
2.2 Cykl zycia rodziny z dzieckiem z ADHD …………36
2.3 Charakterystyka okresu rozwojowego dzieci oraz rodziców …………40

Rozdzial III.
Hipotezy i pytania badawcze

3.1 Problematyka i cel badan …………42
3.2 Przedstawienie pytan badawczych i hipotez …………43

Rozdzial IV.
Metodologia badan

4.1 Przedstawienie grupy badawczej ………… 45
4.2 Przedstawienie zastosowanych technik i narzedzi badawczych …………47
4.3 Procedura badan …………48

Rozdzial V.
Prezentacja wyników badan rodzin dzieci z ADHD

5.1 Opis wyników badan …………52
5.1.1 Opis wyników uzyskanych po analizie wywiadów z rodzicami ………… 60
5.2 Interpretacja wyników badan………… 72
5.3 Weryfikacja hipotez ………… 75
5.4 Wnioski ………… 78

Podsumowanie ………… 80
Bibliografia ………… 81
Spis tabel ………… 84
Aneks …………85

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>