Spotkanie kultur w doswiadczeniu migrantów zarobkowych, na przykładzie wybranych mieszkańców Ostródy


Streszczenie
Wstęp

Rozdzial 1.
Analiza pojecia wielokulturowosc

1.1. Wilelokulturowosc jako sytuacja spotkania kulturowego i ideal spoleczny
1.2. Wielokulturowosc jako postawa spoleczna
1.3. Postawy wobec innych kultur dawniej i dzis


Rozdzial 2.
Wielokulturowosc w doswiadczeniu Polski po 1989 r

2.1. Otwarcie granic a postawy wobec wielokulturowosci
2.2. Migracje Polaków w dobie przemian


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Metody, techniki i narzedzia badawcze
3.2. Cel i przedmiot badan
3.3. Problem badawczy i hipotezy naukowe
3.4. Organizacja i teren badan


Rozdzial 4.
Analiza wyników badanZakończenie
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>