Polska wobec zjawiska terroryzmu morskiego.


Wstęp

Rozdzial I
Zjawisko terroryzmu w literaturze przedmiotu

1.1 Pojecie i rodzaje dzialan terrorystycznych
1.2 Geneza terroryzmu
1.3 Wspólczesne organizacje terrorystyczne
1.4 Geografia współczesnego terroryzmu
1.5 Charakterystyczne cechy, przyczyny i przejawy współczesnego terroryzmu


Rozdzial II
Terroryzm morski u progu XXI wieku

2.1 Pojecie i charakterystyczne cechy terroryzmu morskiego
2.2 Przyczyny terroryzmu morskiego
2.3 Skala wspólczesnych zagrozen terroryzmem morskim.


Rozdzial III
Polska wobec zjawiska terroryzmu morskiego

3.1 Stan zagrozenia terrorystycznego dla polskich statków i obywateli korzystajacych z transportu morskiego
3.2 Polski system prawny wobec zjawiska terroryzmu morskiego
3.3 Rola i zadanie poszczególnych instytucji w Polsce w zwalczaniu terroryzmu morskiego i zakres ich współpracy z instytucjami miedzynarodowymi
3.4 Opinia spoleczna na temat bezpieczenstwa polskich statków na morzu i bezpieczenstwa obywateli naszego kraju korzystajacych z transportu morskiego


Podsumowanie
Literatura
Spis tabel
Spis rysunków
Spis zalaczników
Zalaczniki

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>