Tag: model

Model zakazów dowodowych a realizacja prawdy w procesie karnym.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Model zakazów dowodowych w procesie karnym. 1. Pojęcie zakazów dowodowych. 1.1. Koncepcje zdefiniowania zakazów dowodowych. 1.2. Problematyka nazwy 'zakazy dowodowe’ a 'zakazy dowodzenia’. 2. Zarys genezy instytucji zakazów dowodowych. 3. Istota i systematyka zakazów dowodowych. 3.1. Istota zakazów dowodowych. 3.2. Koncepcje usystematyzowania…

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych jako nowy model podatku dochodowego od osób prawnych

Przez administrator

Wstęp …………4 Rozdział I Podatek jako element systemu podatkowego 1.1. Zarys historyczny ………… 5 1.2. Charakterystyka podatków………… 7 1.3. Funkcje podatków ………… 8 1.4. Zasady podatkowe………… 9 1.5. Elementy konstrukcji podatków………… 10 1.6. Klasyfikacja podatków………… 12 1.7. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe ………… 13 1.8. Podatki…

Polska wobec wojny informacyjnej – wybrane uwarunkowania i model przeciwdziałania

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Uwarunkowania bezpieczeństwa informacyjnego państwa w XXI wieku 1.1. Bezpieczeństwo informacyjne w świetle literatury przedmiotu……….. 5 1.2. Wpływ postępującej informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego na bezpieczeństwo państwa……….. 10 1.3. Internet jako środowisko działania aktorów państwowych i niepaństwowych ………..16 1.4. Wyzwania i zagrożenia dla…

Coaching jako współczesny model zarządzania zasobami ludzkimi

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Charakterystyka coachingu 1.1 Istota coachingu ……….6 1.2 Historia powstania coachingu………. 7 1.3 Definicja coachingu………. 8 1.4 Klasyfikacja coachingu………. 9 1.5 Proces coachingu ……….11 Rozdział II Charakterystyka coacha 2.1 Istota coacha………. 14 2.2 Kompetencje coacha według ICF………. 16 2.3 Cechy coacha ……….18 2.4…

Innowacyjny model dystrybucji odzieży na przykładzie własnej działalności gospodarczej

Przez administrator

Wstęp…………..4 Rozdział 1 Innowacje 1.1. Pojęcie innowacji 1.2. Rodzaje i źródła innowacji………….. 8 1.3. Innowacja jak czynnik rozwoju przedsiębiorstwa………….. 15 1.3.1Ryzyko innowacji …………..19 Rozdział 2 Problematyka wdrażania innowacji 2.2. Bariery i instrumenty wspierające wdrażanie innowacji …………..26 2.3. Innowacja a cykl życia produktu i technologii …………..29…

Psychologia dobrych obyczajów – pożądany model pracownika

Przez administrator

Wstęp i metodologia pracy……………3 Rozdział I. Przedmiot psychologii społecznej i jej miejsce wśród innych nauk stosowanych……………7 1.1. Psychologia społeczna a nauki pokrewne 1.1.1. Psychologia społeczna a socjologia 1.1.2. Psychologia społeczna a psychologia osobowości 1.1.3. Psychologia kultury 1.1.4. Psychologia organizacji 1.2. Główne trendy w psychologii społecznej…

Model systemu motywacyjnego w firmie.

Przez administrator

Wstęp ………3 Rozdział I. Zarys teorii motywacji oraz istota motywowania 1.1. Pojęcie, istota i rodzaje motywacji ………4 1.2. Wybrane modele motywacji ………7 1.3. Instrumenty motywacji pracowników ……… 15 Rozdział II. Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie 2.1. Wynagrodzenie jako główny czynnik motywujący ……… 19 2.2. Działalność socjalna…

Model laboratoryjny lokalnej stacji zakłócającej telefony komórkowe.

Przez administrator

Wstęp ………7 Rozdział 1. Wprowadzenie do tematu telefonii GSM ………8 1.1. Historia telefonii komórkowej ………8 1.2. Telefonia bezprzewodowa w Polsce ………12 1.3. Budowa sieci GSM ………14 1.3.1. Zespół stacji bazowych (BSS) ………14 1.3.2. Część komutacyjno-sieciowa (NSS) ………15 1.4. Zasada działania sieci GSM ………17 1.4.1. Połączenia…

Konferencja grupy rodzinnej jako nowy model pracy z rodziną.

Przez administrator

Rozdział I Polityka społeczna w Polsce 1. Państwowe podmioty polityki społecznej………9 1.1. Podmioty ustawodawcze polityki społecznej………9 1.2. Podmioty wykonawcze polityki społecznej………10 1.3. Podmioty kontrolne polityki społecznej………12 2. Podmioty niepaństwowe polityki społecznej………15 3. Polityka państwa wobec rodziny………16 4. Konferencja Grupy Rodzinnej (KGR)………32 Rozdział II Metodologia badań…

Model małżeństwa w opinii młodzieży

Przez administrator

Wstęp……… 3 Rozdział Ogólna charakterystyka małżeństwa jako instytucji społecznej 1. Socjologiczne pojęcie małżeństwa ……… 5 2. Indywidualna i społeczna funkcja małżeństwa ……… 8 3. Modele małżeństwa na tle historycznym ……… 11 Rozdział II Rodzina jako podstawowa komórka społeczna 1. Małżeństwo oraz etapy rozwoju rodziny …………

Model zarządzania zespołem w branży reklamowej

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Teoretyczne aspekty zarządzania grupą w branży reklamowej 1.1. Istota i funkcje zarządzania 1.2. Kierowanie zespołem 1.3. Branża reklamowa – charakterystyka Rozdział II Badania i analiza procesu zarządzania grupą na podstawie Agencji Reklamowej Globart 2.1. Charakterystyka firmy Globart 2.2. Zasady pozyskiwania i dobru…

Animacja 3D I model złożeniowy pistoletu Walther P83 w programie3DS MAX

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział 1. Pojęcia animacji komputerowej 1.1 Rodzaje animacji………. 5 1.1.1. Animacja 2D jako pierwszy rodzaj animacji komputerowej ……….5 1.1.2. Animacja 3D jako drugi rodzaj animacji komputerowej………. 8 1.1.3. Zastosowanie Renderingu w animacji komputerowej ……….9 1.2. Zastosowanie animacji w:………. 10 1.2.1. Grach komputerowych ……….10…

Model biznesu w branży enoturystycznej na przykładzie pałacu Mierzęcin Wellness & Wine Resort.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Modele biznesu 1. Istota modelu biznesu…………9 2. Składniki modelu biznesu i zasada jego budowy…………13 3. Rodzaje modeli biznesowych…………19 Rozdział II Enoturystyka 1. Terminologia i rys historyczny…………26 1.1 Historia uprawy winorośli i winiarstwa na świecie…………26 1.2 Historia uprawy winorośli i winiarstwa w Polsce…………31…

Koncepcja modelu biznesowego na przykładzie Zakładu Metalurgicznego w Elblągu uwzględniająca korporacyjny model światowy.

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Geneza modelu biznesowego 1.1 Modele biznesowe – rola, budowa, czynniki, kluczowe fazy………. 4 1.2 Pojęcie strategii i metody jej określania………. 7 1.3 Budowa strategii w ujęciu procesowym ……….12 1.4 Strategia portfela firmy – synergia grupy przedsiębiorstw wchodzącej w jego skład………. 13 1.5…

Zarządzanie kompetencjami jako model wspierający zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie firmy XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Teoretyczne aspekty kompetencji 1.1. Definicja kompetencji 1.2. Typowe struktury kompetencyjne 1.3. Kompetencje organizacji Rozdział 2 Zarządzanie kompetencjami 2.1. Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje 2.2. Zarządzanie kompetencjami w organizacji 2.3. Koncepcja zarządzania kompetencjami zawodowymi Rozdział 3 Narzędzia oraz metody zarządzania…

Model kompetencji kobiety menedżera w opiniach studentek XYZ

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Charakterystyka kompetencji menedżerskich 1.1 Menedżer, funkcje i role kierownicze………5 1.2 Definicja kompetencji menedżera – przegląd koncepcji, elementy 1.3 Modele kompetencji menedżerskich ………20 Rozdział II Kompetencje kobiet menedżerów – przegląd badań 2.1. Udział kobiet w zarządzaniu………26 2.2. Kompetencje i styl zarządzania kobiet ………34…

Projekt i implementacja serwisu internetowego wspomagającego działalność brygad instalujących oświetlenie uliczne

Przez administrator

1 Wstęp 2 Cel i zakres pracy………… 5 3 Opis serwisów WWW wspomagających pracę brygad 3.1 Globema………… 7 3.2 Softelnet………… 8 3.3 Podsumowanie i wnioski ………… 12 4 Analiza problemu i opracowanie wymagań na system 4.1 Wymagania systemowe………… 13 4.2 Diagram hierarchii funkcji (FHD)………… 14…

Dydaktyczny model silnika Stirlinga

Przez administrator

1. Zarys historyczny powstania silników cieplnych 2. Historia i przykłady zastosowań silników Stirlinga 3. Rodzaje silników cieplnych 4. Silniki spalania wewnętrznego a silnik Stirlinga 5. Obieg Carnota a obieg Stirlinga 6. Działanie silnika Stirlinga 7. Rodzaje silników Stirlinga

Model biznesu jako narzędzie realizacji przedsięwzięcia biznesowego. Analiza i ocena na przykładzie przedsięwzięcia …

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Model biznesu jako podstawa założenia przedsiębiorstwa 1.1 Pojęcie i istota modelu biznesu w literaturze przedmiotu i praktyce zarządzania……….4 1.2 Przegląd podstawowych modeli biznesowych ……….13 1.3 Koncepcja modelu biznesu według Osterwaldera ……….16 1.4 Biznes plan a model biznesu ……….24 1.5 Powiązanie modelu biznesowego…

Homo Faber. Pracoholizm w kontekście patologii społecznej czy pożądany model pracownika

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Pojęcie, źródła oraz klasyfikacja pracoholizmu 1.1. Pojęcie Homo Faber. 1.2. Pracoholizm – próba definicji oraz istota zjawiska 1.3. Charakterystyka i klasyfikacja osób dotkniętych problemem uzależniania od pracy. 1.4.Paralela pracownika optymalnego z pracoholikiem 1.5.Przyczyny, uwarunkowania oraz grupa ryzyka wystąpienia pracoholizmu 1.6.Częstotliwość występowania pracoholizmu…

Perspektywy rozwoju gospodarczego Chinskiej Republiki Ludowej w latach 2010 – 2011 w oparciu o Model Grawitacji.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Sytuacja gospodarcza Chinskiej Republiki Ludowej 1.1 Otwarcie chinskiej gospodarki na swiat 1.2 Swiatowa Organizacja Handlu i jej znaczenie 1.3 Wymiana miedzynarodowa Rozdział II. Model grawitacji, jako narzedzie analizy wymiany miedzynarodowej Rozdział III. Perspektywy rozwoju gospodarczego Chinskiej Republiki Ludowej w latach 2010 –…

Streetworking jako nowy model pracy pedagogicznej

Przez administrator

Wstęp………….3 Rozdział 1. Dzieci ulicy 1.1. Definicja terminu 'dzieci ulicy’…………. 7 1.2. Kategorie dzieci ulicy ………….13 1.3. Przyczyny stawania się 'dzieckiem ulicy’…………. 20 Rozdział 2. Streetworking jako nowy model pracy pedagogicznej 2.1. Definicja Streetworkingu…………. 27 2.2. Grupy docelowe w streetworkingu…………. 28 2.3. Istota pracy streetworkera………….…