Streetworking jako nowy model pracy pedagogicznej


Wstęp………….3

Rozdzial 1.
Dzieci ulicy

1.1. Definicja terminu ‚dzieci ulicy’…………. 7
1.2. Kategorie dzieci ulicy ………….13
1.3. Przyczyny stawania się ‚dzieckiem ulicy’…………. 20


Rozdzial 2.
Streetworking jako nowy model pracy pedagogicznej

2.1. Definicja Streetworkingu…………. 27
2.2. Grupy docelowe w streetworkingu…………. 28
2.3. Istota pracy streetworkera…………. 29
2.4. Metody i formy pracy pedagoga ulicznego…………. 35
2.5. Problemy, z którymi spotykaja się pedagodzy ulicy…………. 38


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych

3.1. Cel pracy…………. 41
3.2. Pytania badawcze i hipotezy…………. 42
3.3. Zmienne i wskazniki………….43
3.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze…………. 44
3.5. Dobór grupy badawczej i organizacja badan…………. 47


Rozdzial 4
Analiza i interpretacja badan wlasnych

4.1. Charakterystyka grupy badawczej………….48
4.2. Wiedza badanych na temat streetworkingu…………. 51
4.3. Doswiadczenia badanych dotyczace ich zycia na ulicy…………. 52
4.4. Stosunek wartosciujaco – oceniajacy badanych do pomocy dla dzieci ulicy w X…………. 58


Podsumowanie i wnioski z badan
Bibliografia ………….65
Spis Tabel i Wykresów………….69
Aneks………….70
Relacja z pobytu autorki wśród dzieci ulicy w X…………. 70
Ankieta………….73
Schemat funkcjonowania niemieckiej ustawy o pomocy dla dzieci i mlodziezy………….77


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>