Tag: Polska wobec praca licencjacka

Polska wobec wojny informacyjnej – wybrane uwarunkowania i model przeciwdziałania

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Uwarunkowania bezpieczeństwa informacyjnego państwa w XXI wieku 1.1. Bezpieczeństwo informacyjne w świetle literatury przedmiotu……….. 5 1.2. Wpływ postępującej informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego na bezpieczeństwo państwa……….. 10 1.3. Internet jako środowisko działania aktorów państwowych i niepaństwowych ………..16 1.4. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego……….. 20 Rozdział II Zjawisko wojny informacyjnej i dezinformacji 2.1. Informacja jako broń i cel ataków……….. 25 2.2. Pojęcie wojny i walki informacyjnej……….. 30 2.3. Kampanie dezinformacyjne w konfliktach poniżej progu wojny……….. 34 2.4. Walka informacyjna jako instrument oddziaływania wybranych państw……….. 38 Rozdział III Wybrane przejawy wojny informacyjnej w kajowej przestrzeni informacyjnej 3.1. Polska…

Polska wobec zjawiska globalizacji – korzyści i straty w latach 2001-2015

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział 1 Teoretyczne aspekty procesu globalizacji 1.1. Pojęcie globalizacji w świetle literatury przedmiotu………8 1.2. Geneza i ewolucja procesów globalnych………13 1.3. Zakres i wymiary zjawiska globalizacji………16 1.4. Postawy wobec globalizacji………20 1.5. Szanse i zagrożenia wynikające z globalizacji………22 Rozdział 2 Polska wobec procesu globalizacji 2.1. Wpływ procesów globalnych na gospodarkę Polski w latach 2001-2015………27 2.2. Kulturowo-społeczne konsekwencje procesu globalizacji w Polsce………32 2.3. Wpływ globalizacji na politykę bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku………36 Rozdział 3 Analiza skutków wpływu globalizacji na Polskę w XXI wieku 3.1. Bilans zysków i strat procesu globalizacji w aspekcie gospodarczym dla Polski w latach 2001-2015………43 3.2. Bilans zysków…

Polska wobec zjawiska terroryzmu morskiego.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Zjawisko terroryzmu w literaturze przedmiotu 1.1 Pojęcie i rodzaje dzialan terrorystycznych 1.2 Geneza terroryzmu 1.3 Wspólczesne organizacje terrorystyczne 1.4 Geografia współczesnego terroryzmu 1.5 Charakterystyczne cechy, przyczyny i przejawy współczesnego terroryzmu Rozdział II Terroryzm morski u progu XXI wieku 2.1 Pojęcie i charakterystyczne cechy terroryzmu morskiego 2.2 Przyczyny terroryzmu morskiego 2.3 Skala wspólczesnych zagrozen terroryzmem morskim. Rozdział III Polska wobec zjawiska terroryzmu morskiego 3.1 Stan zagrozenia terrorystycznego dla polskich statków i obywateli korzystajacych z transportu morskiego 3.2 Polski system prawny wobec zjawiska terroryzmu morskiego 3.3 Rola i zadanie poszczególnych instytucji w Polsce w zwalczaniu terroryzmu morskiego i zakres…