Ocena dokładności wymiarowej model-odlew w technologii Rapid Prototyping

2 stycznia 2023 0 Przez administrator1.Wprowadzenie………. 8

2.Materiały stosowane na modele
2.1 Drewno ……….9
2.2 Metal ……….10
2.3 Tworzywa sztuczne………. 11

3. Wykonanie modeli

3.1 Modele wytwarzane z drewna ……….16
3.2 Modele wytwarzane z metalu ……….19
3.3 Modele i rdzennice wytwarzane z tworzyw sztucznych ……….20

4. Dokładność wymiarowa modeli ……….20

5. Dokładność wymiarowa odlewów ……….22

6. Opis technologii Rapid Prototyping
6.1 Metoda stereolitograficzna (SLA)………. 23
6.2 Metoda SLS (Selective Laser Sintering) ……….24
6.3 Metoda FDM (Fused Deposition Modeling) ……….25

7. Materiały stosowane w technologii Rapid Prototyping

7.1 ABS ……….26
7.2 PLA ……….26

8. Cel pracy ……….26

9. Model kowadła jubilerskiego
9.1 Poszczególne etapy projektowania modelu kowadła jubilerskiego w programie SolidWorks 2015………. 28
9.2 Wydruk modelu kowadła………. 33

10. Proces formowania i odlewania

10.1 Obliczenia układów wlewowych………. 35
10.2 Proces formowania ……….38
10.3 Proces odlewania i obróbka wykańczająca………. 41

11. Analiza wyników ……….43

Podsumowanie i wnioski……….. 46