Ewidencja działalności małych przedsiebiorstw – podatkowa księga przychodów i rozchodów.


Wstęp………..2

Rozdzial I
Male przedsiębiorstwa i ich znaczenie w gospodarce……….. 4
narodowej

1. Istota i podzial przedsiebiorstw
2. Miejsce i znacznie małych przedsiebiorstw w
rozwoju gospodarczym kraju


Rozdzial II
Formy ewidencji działalności małych przedsiebiorstw………..22

1. Istota i zasady rachunkowosci
2. Formy rozliczeń działalności małych i srednich
przedsiebiorstw


Rozdzial III
Ksiega przychodów i rozchodów jako jedna z form
ewidencji ksiegowej małych przedsiebiorstw………..49

1. Charakterystyka tej formy ewidencji ksiegowej
2. Ocena ksiegi przychodów i rozchodów na tle
innych rozliczen


Zakończenie……….. 69
Wykaz zalaczników
Wykaz aktów prawnych
Literatura

 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>