Ewidencja działalności małych przedsiebiorstw – podatkowa księga przychodów i rozchodów. 4.59/5 (17)

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………..2

Rozdział I
Male przedsiębiorstwa i ich znaczenie w gospodarce……….. 4
narodowej

1. Istota i podzial przedsiebiorstw
2. Miejsce i znacznie małych przedsiebiorstw w
rozwoju gospodarczym kraju


Rozdział II
Formy ewidencji działalności małych przedsiebiorstw………..22

1. Istota i zasady rachunkowosci
2. Formy rozliczeń działalności małych i srednich
przedsiebiorstw


Rozdział III
Ksiega przychodów i rozchodów jako jedna z form
ewidencji ksiegowej małych przedsiebiorstw………..49

1. Charakterystyka tej formy ewidencji ksiegowej
2. Ocena ksiegi przychodów i rozchodów na tle
innych rozliczen


Zakończenie……….. 69
Wykaz zalaczników
Wykaz aktów prawnych
Literatura

Oceń