Ewidencja działalności małych przedsiebiorstw – podatkowa księga przychodów i rozchodów.


Wstęp………..2

Rozdzial I
Male przedsiębiorstwa i ich znaczenie w gospodarce……….. 4
narodowej

1. Istota i podzial przedsiebiorstw
2. Miejsce i znacznie małych przedsiebiorstw w
rozwoju gospodarczym kraju


Rozdzial II
Formy ewidencji działalności małych przedsiebiorstw………..22

1. Istota i zasady rachunkowosci
2. Formy rozliczeń działalności małych i srednich
przedsiebiorstw


Rozdzial III
Ksiega przychodów i rozchodów jako jedna z form
ewidencji ksiegowej małych przedsiebiorstw………..49

1. Charakterystyka tej formy ewidencji ksiegowej
2. Ocena ksiegi przychodów i rozchodów na tle
innych rozliczen


Zakończenie……….. 69
Wykaz zalaczników
Wykaz aktów prawnych
Literatura

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>