Rola Public Relations w kreowaniu wizerunku firmy na przykładzie firmy PZU S.A. 4.17/5 (23)

12 grudnia 2017 0 Przez administrator

Wstęp………..4

Rozdaiał I
Rola Public Relations w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w nowoczesnej firmie 

1.1. Istota komunikacji interpersonalnej w działaniach Public Relations – różne ujęcia i czynniki wyznaczające jej poziom……….. 7
1.2. Proces komunikacji z otoczeniem zewnętrznym i cele działań PR w tym zakresie……….. 15
1.2.1.Działania marketingowe jako wyraz działań Public Relations ………..18
1.3. Rodzaje komunikacji wewnętrznej – motywowanie i ocena pracowników……….. 20

Rozdział II
Działania wizerunkowe Public Relations w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w PZU S.A. 

2.1. Employer branding ………..28
2.2. Personal branding ………..32
2.3. Technologia w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej………..35
2.4. CSR a komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna ………..43
2.5. Monitoring działań w zakresie PR wewnętrznego i zewnętrznego……….. 47

Rozdział III
Identyfikacja działań Public Relations w sytuacjach kryzysowych w zakresie wizerunku w PZU S.A. – studium przypadku 

3.1. Definicja zjawiska kryzysu w aspekcie marketingowym i jego charakterystyka ………..51
3.2. Uczestnicy sytuacji kryzysowej ………..52
3.3. Przyczyny powstawania sytuacji kryzysowych………..59
3.4. Kategorie sytuacji kryzysowych ………..61
3.5. Kryzys – składowa poszczególnych etapów wzrostu organizacji……….. 64
3.6. Scenariusz i plan komunikacji w sytuacji kryzysowej ………..65
3.7. Strategie komunikacji w sytuacji kryzysowej ………..67
3.8. Konsekwencje braku skutecznych działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysowych………..70

Rozdział IV
Analiza i ocena roli działań Public Relations w sytuacjach kryzysowych w zakresie wizerunku w firmie PZU S.A.

4.1. Metodologia badań ………..72
4.2. Charakterystyka struktury PZU S.A. i jej wpływ na działania PR w sytuacjach kryzysowych w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej ………..74
4.3. Prezentacja, interpretacja i omówienie wyników otrzymanych za pomocą kwestionariuszy ankietowych oraz prezentacja wniosków płynących z analizy ………..82
4.4. Prewencja antykryzysowa Human Resources na podstawia działań w zakresie PR w PZU S.A. 90

Podsumowanie……….. 91
Bibliografia……….. 93
Załączniki ………..96
Spis tabel i wykresów……….. 97
Spis rysunków ………..98

Oceń