Analiza wyniku finansowego w przedsiębiorstwie xyz w latach

12 grudnia 2017 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Wynik finansowy przedsiębiorstwa i jego analiza
      1.1 Istota i ujęcie wyniku finansowego przedsiębiorstwa
1.2 Metody i narzędzia analizy wyniku finansowego przedsiębiorstwa
1.3 Rentowność jako miara efektywności przedsiębiorstwa

Rozdział 2
Charakterystyka przedsiębiorstwa
      2.1 Rys historyczny i forma prawnoorganizacyjna przedsiębiorstwa
2.2 Przedmiot działalności spółki
2.3 Analiza pozycji w branży
2.4 Zatrudnienie
2.5 Sprawozdania finansowe spółki

Zakończenie
Bibliografia