Amortyzacja jako instrument polityki oddzialywania na wynik firmy

Wstęp.

Rozdzial I
Amortyzacja środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych.

1.1 Istota, funkcje i zasady amortyzacji jako kategorii ekonomicznej.
1.2 Przedmiot amortyzacji wedlug prawa handlowego, a prawa podatkowego.
1.3 Wartość poczatkowa podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych.
1.4 Fizyczne i ekonomiczne zuzycie środków trwalych.
1.5 Odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym.


Rozdzial II
Zasady i metody polityki amortyzacyjnej.

2.1 Metody pomiaru zuzycia, a strategia firmy.
2.2 Plan amortyzacji i jego aktualizacja.
2.3 Ocena norm amortyzacyjnych.
2.4 Wpływ amortyzacji na rozwój firmy.


Rozdzial III
Charakterystyka potencjalu majatku trwalego w procesię produkcyjnym P.T.H.U.P.

3.1 Struktura majatku trwalego i źródła jego pochodzenia.
3.2 Gospodarka środkami trwalymi w przedsiębiorstwie.
3.2.1 Zasady gospodarowania środkami trwałymi.
3.2.2 Analiza efektywnosci wykorzystywania środków trwalych.
3.3 Analiza sytuacji finansowej badanego przedsiębiorstwa.


Rozdzial IV
Polityka amortyzowania środków trwałych w strategii przedsiębiorstwa .

4.1 Przedmioty podlegajace amortyzacji w P. T.H.U.P.
4.2 Wpływ odpisów amortyzacyjnych na zysk firmy.
4.3 Amortyzacja, a stopien ryzyka osiagniecia zysku.
4.4 Wpływ metod amortyzacyjnych na ksztaltowanie wyniku finansowego.


Zakończenie.
Bibliografia.
Spis rysunków.
Spis schematów.
Spis tabel.
Spis wykresów.
Zalacznik.


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>