Tag: Public relations prace magisterska przykłady

Dlug jako czynnik ksztaltujacy dzialanie i rozwój przedsiębiorstwa 4.41/5 (27)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Znaczenie dlugu w finansach przedsiebiorstw 1.Pojęcie i znaczenie dlugu 2.Źródła finansowania przedsiewziec gospodarczych 3.Możliwościpozyskiwania kapitału obcego przez przedsiębiorstwa 3.1 Bankowe kredyty inwestycyjne, pozyczki dlugoterminowe 3.2 Emisja obligacji i innych dlugoterminowych papierów dluznych 3.3 Leasing 3.4 Krótkoterminowe kredyty bankowe, pozyczki 3.5 Emisja krótkoterminowych papierów dluznych 4.Strategie finansowania majatku…

Formy ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach. 4.15/5 (27)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw 1. Zadania rachunkowosci 2. Rodzaje rachunkowosci 3. Znaczenie rachunkowosci Rozdział II Male przedsiębiorstwa i ich miejsce w gospodarce narodowej 1. Pojęcie i rozwój małych firm 2. Miejsce i znaczenie małych przedsiebiorstw w rozwoju gospodarki narodowej Rozdział III Formy rozliczeń działalności małych przedsiebiorstw…

Rachunkowość małych przedsiebiorstw. Ryczaltowa forma rozliczen. 4.22/5 (27)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Przedsiębiorstwa w gospodarce narodowej………..6 1. Istota i zadania przedsiębiorstwa 2. Rodzaje przedsiebiorstw 3. Znaczenie małych przedsiebiorstw w gospodarce narodowej Rozdział II Rachunkowość przedsiębiorstwa………..28 1. Zadania rachunkowosci 2. Rodzaje rachunkowosci 3. Ewidencja działalności małych firm Rozdział III Ryczalt ewidencjonowany, jako sposób działalności małych przedsiebiorstw………..52 1. Podstawy prawne i…

Ewidencja działalności małych przedsiebiorstw – podatkowa księga przychodów i rozchodów. 4.59/5 (17)

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Male przedsiębiorstwa i ich znaczenie w gospodarce……….. 4 narodowej 1. Istota i podzial przedsiebiorstw 2. Miejsce i znacznie małych przedsiebiorstw w rozwoju gospodarczym kraju Rozdział II Formy ewidencji działalności małych przedsiebiorstw………..22 1. Istota i zasady rachunkowosci 2. Formy rozliczeń działalności małych i srednich przedsiebiorstw Rozdział III Ksiega…

Emisja obligacji jako jedno ze zródel pozyskiwania kapitału obcego 4.46/5 (13)

Przez administrator

Wstęp………….2 Rozdział I Formy finansowaia działalności przedsiębiorstwa………….3 1.1 Finansowanie wlasne 1.1.1. Zysk zatrzymany 1.1.2. Amortyzacja 1.1.3. Fundusz zapasowy 1.1.4. Akcje 1.2 Koszt kapitału wlasnego 1.2.1 Koszt zatrzymanych zysków 1.2.2 Koszt kapitału wlasnego gromadzonego przez emisje nowych akcji zwyklych. 1.2.3 Koszt kapitału wlasnego gromadzonego w wyniku emisji nowych akcji uprzywilejowanych. 1.3…

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako jeden ze sposobów rozliczeń podatkowych małych przedsiebiorstw. 4.4/5 (20)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Przedsiebiorstwo i jego miejsce w gospodarce narodowej…………5 1. Istota i rodzaje przedsiebiorstw 2. Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw Rozdział II Male przedsiębiorstwa…………28 1. Podzial małych przedsiebiorstw 2. Znaczenie małych przedsiebiorstw w ekonomice kraju oraz perspektywy ich rozwoju Rozdział III Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako forma ewidencji…

Amortyzacja jako instrument polityki oddzialywania na wynik firmy 4.5/5 (18)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Amortyzacja środków trwałych oraz wartosci niematerialnych i prawnych. 1.1 Istota, funkcje i zasady amortyzacji jako kategorii ekonomicznej. 1.2 Przedmiot amortyzacji wedlug prawa handlowego, a prawa podatkowego. 1.3 Wartość poczatkowa podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych. 1.4 Fizyczne i ekonomiczne zuzycie środków trwalych. 1.5 Odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodów…

Rachunkowość zarzadcza 5/5 (11)

Przez administrator

Rozdział 1. Rachunkowość zarzadcza…………4 1.1 Zarys historii rachunkowosci 1.2. Pojęcie, funkcje i metody rachunkowosci 1.3. Rachunkowość finansowa 1.4. Pojęcie i geneza rachunkowosci zarzadczej 1.5 Rachunkowość zarzadcza, a rachunkowosc finansowa 1.6 Glówne rodzaje problemów decyzyjnych rozwiazywanych w ramach rachunkowosci zarzadczej Rozdział 2.Rachunkowość finansowa…………20 2.1 Istota, klasyfikacja i zadania sprawozdan finansowych 2.2…

Obnizenie kapitału w spółce akcyjnej 4.53/5 (15)

Przez administrator

Rozdział I Pojęcie i funkcje kapitalów spółki akcyjnej 1. Kapitalowy charakter spółki akcyjnej. 2. Pojęcie kapitału zakladowego 3. Funkcje kapitału zakladowego Rozdział II Pojęcie i struktura kapitału zakladowego 1. Pokrycie kapitału zakladowego A. Pojęcie i rodzaje wkladów 2. Struktura kapitału zakladowego A. Pojęcie akcji B. Wartość akcji C. Umorzenie akcji…

Rachunkowość w zarządzaniu środkami trwałymi. 4.19/5 (27)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I.Rzeczowy majatek trwaly w firmie 1.1 Istota i znaczenie środków trwałych w firmie………4 1.2 Rzeczowy majatek trwaly w polskim prawie bilansowym i podatkowym………12 1.3 Kryteria grupowania środków trwalych………16 1.4 Istota i metody wyceny środków trwalych………21 1.5 Rodzaje wartosci środków trwalych………23 1.6 Wycena wartosci poczatkowej składników aktywów trwalych……….26 Rozdział…

Rzeczowe aktywa trwale w prawie bilansowym i podatkowym. 4.21/5 (29)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Charakterystyka rzeczowego majatku trwalego 1.1 Charakterystyka rzeczowych składników majatku trwalego 1.2 Istota i elementy składników majatku trwalego 1.3 Klasyfikacja środków trwalych 1.4 Środki trwale w budowie 1.5 Kryteria grupowania rzeczowych składników majatku trwalego 1.6 Istota i metody wyceny wartosci rzeczowego majatku trwalego 1.7 Rodzaje wartosci rzeczowego majatku…

Proces przechodzenia na ksiegi rachunkowe na przykładzie firmy XYZ. 4.38/5 (21)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Formy i zasady opodatkowania jednostek gospodarczych ………6 1.1 Podstawy prawne działalności gospodarczej 1.2 Opodatkowanie jednostek gospodarczych 1.3 Obowiazek prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów 1.4 Obowiazek zakladania i prowadzenia ksiag rachunkowych Rozdział II. Zasady prowadzenia ewidencji w podatkowej ksiedze przychodów i rozchodów………33 2.1 Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi…

Charakterystyka i klasyfikacja rozrachunków w rachunkowości. 2.52/5 (48)

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I. Istota i klasyfikacja rozrachunków ……….4 1.1. Pojęcie rozrachunków 1.2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 1.3. Rozrachunki publiczno-prawne 1.4. Rozrachunki z pracownikami 1.5. Pozostale rozrachunki 1.6. Odpisy aktualizujace rozrachunki Rozdział II. Zasady dokumentowania i ewidencja poszczególnych grup rozrachunków dotyczacych działalności gospodarczej……….24 2.1. Wprowadzenie 2.2. Ewidencja rozrachunków z…

Rachunkowość budżetowa na przykładzie jednostki X OHP dzialajacej na terenie województwa malopolskiego za lata 2004 – 2006. 4.16/5 (25)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Charakterystyka sektora finansów publicznych w Polsce 1.1 Charakterystyka sektora finansów publicznych………5 1.2 Zadania podmiotów sektora publicznego………12 1.3 Budżet państwa, a budżet samorządu terytorialnego………15 1.4 Klasyfikacja budżetowa………21 Rozdział IIRachunkowość jednostki budżetowej 2.1 Podstawowe zasady rachunkowosci jednostek budżetowych………29 2.2 Zakladowy plan kont………33 2.3 Dochody i wydatki jednostki budżetowej………45 2.4…

Rozrachunki z pracownikami na przykładzie Gimnazjum . 4.2/5 (25)

Przez administrator

Wstęp ……… 4 Rozdział I. Istota i pojecie rozrachunków z pracownikami 1. Ogólna charakterystyka rozrachunków z pracownikami ……… 5 2. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ……… 6 3. Rozrachunki z tytułu podrózy sluzbowych pracowników……… 7 4. Rozrachunki z pracownikami z tytułu Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych ……… 9 5. Ochrona zdrowia nauczycieli…

Analiza przeslanek wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej (małych przedsiebiorców). 4.29/5 (28)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Istota i podstawy prawne działalności gospodarczej 1.1 Klasyfikacja podmiotów prowadzacych dzialalnosc gospodarcza ………7 1.1.1 Formy prawno-organizacyjne prowadzacych dzialalnosc gospodarcza 1.1.2 Klasyfikacja podmiotów prowadzacych dzialalnosc gospodarcza. 1.2 Podstawy prawne funkcjonowania małych i srednich przedsiebiorców w Polsce………17 1.3 Wymagania formalno-prawne zalozenia działalności gospodarczej………20 1.3.1 Zalozenie jednoosobowej działalności gospodarczej………20 1.3.2…

Amortyzacja podatkowa środków trwałych oraz wartosci materialnych na tle amortyzacji bilansowej. 4.23/5 (30)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Środki trwale………5 1.1 Pojęcie środków trwałych w prawie bilansowym 1.2 Pojęcie środków trwałych w prawie podatkowym 1.3 Podstawowe róznice w definiowaniu środków trwalych 1.4 Ustalenie wartosci poczatkowej środków trwalych 1.5 Zmiana wartosci poczatkowej środków trwalych Rozdział 2 Wartosci niematerialne i prawne………23 2.1 Pojęcie wartosci niematerialnych i prawnych…

Wartosci poznawcze i specyfika rachunkowosci rolnej na podstawie danych indywidualnego gospodarstwa rolnego 5/5 (9)

Przez administrator

Wstęp………….4 Rozdział 1. Rola rachunkowosci w funkcjonowaniu podmiotów 1.1. Pojęcie rachunkowosci i podstawy prawne…………. 6 1.2. Podstawowe pojęcia stosowane w rachunkowosci finansowej…………. 11 1.3. Rachunkowość finansowa a rachunkowosc zarzadcza ………….17 1.4. Dokumentacja zdarzen gospodarczych………….22 Rozdział 2. Charakterystyka rachunkowosci rolnej. 2.1. Wykorzystanie rachunkowosci w gospodarstwie rolnym………….27 2.2. Zasady prowadzenia rachunkowosci w…

Analiza rozwiazan franczyzowych w prowadzeniu działalności gospodarczej na przykładzie McDonald 4.39/5 (18)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Istota i znaczenie franczyzy 1.1 Historia franczyzy………..6 1.2 Istota franczyzy……….. 7 1.3 Rodzaje franczyzy……….. 9 1.4 Korzysci z franczyzy jako formy prowadzenia działalności gospodarczej……….. 11 Rozdział 2. Franczyza w prawie europejskim i polskim 2.1 Regulacje prawne dotyczace franczyzy w Unii Europejskiej……….. 13 2.2 Regulacje prawne dotyczace franczyzy…

Gospodarstwo domowe jako podmiot współczesnego rynku. 5/5 (9)

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział 1. Gospodarstwo domowe – charakterystyka…………3 1.1 Historia powstania gospodarstwa domowego 1.2 Klasyfikacja gospodarstw domowych 1.3 Funkcja i cele gospodarstw domowego 1.4 Miejsce rola gospodarstwa domowego we wspólczesnej gospodarce 1.5 Determinanty zachowan ekonomicznych gospodarstw domowych Rozdział 2. Gospodarstwo domowe – zalozenia, sfera działania , podmiot rynku…………27 2.1 Konsumpcja gospodarstw…

Wpływ systemu motywacyjnego na efektywnosc organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa gminna spóldzielnia – XYZ 4.33/5 (24)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1. Motywowanie jako instrument oddzialywania. 1.1. Istota i rodzaje motywacji……….5 1.2. Motywowanie jako funkcja zarządzania……….9 1.3. Modele motywacji……….16 1.4. Teorie motywacji a potrzeby pracowników……….22 1.5. Instrumenty pobudzania motywacji……….28 Rozdział 2. Czynniki motywujace pracowników. 2.1. Placa jako srodek motywacji……….31 2.2. Społeczne uwarunkowania efektywnosci plac……….34 2.3. Wpływ kadry kierowniczej na…

Analiza rentownosci firmy Piekarnia XYZ Spólka Jawna. 4.31/5 (29)

Przez administrator

Wstęp……… 3 Rozdział I. Teoretyczne podstawy analizy rentownosci przedsiębiorstwa……… 4 1.1 Istota i znaczenie analizy rentownosci w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Sposoby pomiaru rentownosci……… 7 1.2 Źródła informacji wykorzystywanych w analizie……… 10 Rozdział II. Próg rentownosci i jego przydatnosc w praktyce 2.1. Identyfikacja i analiza kosztów zmiennych……… 15 2.2. Próg rentownosci –…

Budzetowanie na potrzeby biura rachunkowego 4.23/5 (26)

Przez administrator

Wstęp……….6 Rozdział 1. Budzetowanie jako narzedzie zarządzania 1.1. Geneza budżetowania………. 8 1.2. Podstawowe definicje………. 13 1.3. Budzetowanie jako metoda zarządzania………. 14 1.4. Klasyfikacja budżetów ……….17 1.5. Sporzadzanie budżetów ……….20 1.6. Ewidencja budżetów ……….26 Rozdział 2. Metodyka budżetowania 2.1. Pojęcie procesu budżetowania………. 28 2.2. Metody budżetowania ……….30 2.3. Funkcje i zadania…

Formy działalności oraz ewidencji gospodarczej w małych przedsiębiorstwach Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Rola rachunkowosci w działalności małych przedsiebiorstw. 1.1. Definicje i rozwój sektora małych i srednich przedsiebiorstw…………7 1.2. Rodzaje dzialalnosc gospodarczej…………. 11 1.3. Pojęcie i zakres rachunkowości…………. 13 1.4. Znaczenie i ewidencja gospodarcza rachunkowości…………. 15 1.5. Proces rozpoczecia działalności gospodarczej…………. 17 1.6. Przychody i koszty uzyskania przychodu z działalności…

Istota wyniku finansowego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Istota wyniku finansowego 1.1. Pojęcie i znaczenie wyniku finansowego……… 7 1.2. Regulacje prawne wyniku finansowego……… 9 1.3. Ustalanie wyniku finansowego jako rezultat procesów gospodarczych……… 12 1.4. Wynik finansowy a wynik podatkowy……… 13 1.5. Wynik finansowy a wynik rzeczowy……… 16 Rozdział II Elementy wyniku finansowego 2.1. Zwiekszenia wyniku…