Formy działalności oraz ewidencji gospodarczej w małych przedsiębiorstwach

Wstęp

Rozdzial I
Rola rachunkowosci w działalności małych przedsiebiorstw.

1.1. Definicje i rozwój sektora małych i srednich przedsiebiorstw…………7
1.2. Rodzaje dzialalnosc gospodarczej…………. 11
1.3. Pojecie i zakres rachunkowości…………. 13
1.4. Znaczenie i ewidencja gospodarcza rachunkowości…………. 15
1.5. Proces rozpoczecia działalności gospodarczej…………. 17
1.6. Przychody i koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej…………. 25

Rozdzial II.
Formy rozliczeń działalności małych przedsiebiorstw.

2.1. Karta Podatkowa…………. 30
2.1.1. Zasady opodatkowania Karta Podatkowa…………. 30
2.1.2. Obowiazki ewidencyjne karty podatkowej oraz wyznaczniki okreslajace korzystanie z tego opodatkowania…………30
2.1.3. Podatek dochodowy, a karta podatkowa…………. 34
2.2. Ryczalt od przychodów ewidencjonowanych…………. 35
2.2.1. Prawa i obowiazki podmiotów gospodarczych objetych ryczaltem od przychodów ewidencjonowanych………..35
2.2.2. Obowiazki ewidencyjne ryczaltu od przychodów ewidencjonowanych. …………38
2.3. Podatkowa Ksiega Przychodów i Rozchodów…………. 41
2.3.1. Podmioty gospodarcze obowiazane do stosowania podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów………….41
2.3.2. Kryteria obowiazujace przy prowadzeniu podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów. …………42
2.3.3. Wpisy w podatkowej ksiedze przychodów i rozchodów oraz wybór metody opodatkowania dochodu………….48

Rozdzial III
Rozliczenie działalności gospodarczej przy zastosowaniu zryczaltowanych form oraz zasad ogólnych.

3.1. Uproszczone formy opodatkowania na przykładzie firmy…………. 52
3.1.1. Charakterystyka wybranej firmy…………. 52
3.1.2. Forma opodatkowania w Salonie fryzjerskim Impresja…………. 52
3.2. Obliczenie podatku z Salonie fryzjerskim Impresja zgodnie z uproszczonymi formami opodatkowania…………. 53

3.2.1. Obliczenie podatku przy zastosowaniu karty podatkowej…………. 53
3.2.2. Obliczenie podatku na podstawie ryczaltu od przychodów ewidencjonowanych…………. 55
3.2.3. Obliczenie podatku na podstawie podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów…………. 58
3.3. Podsumowanie uproszczonych form opodatkowania na przykładzie Salonu fryzjerskiego Impresja…………. 61

Zakończenie………… 63
Bibliografia.
Spis tabel.

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>