Rozrachunki z pracownikami na przykładzie Gimnazjum .


Wstęp ……… 4

Rozdzial I.
Istota i pojecie rozrachunków z pracownikami

1. Ogólna charakterystyka rozrachunków z pracownikami ……… 5
2. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ……… 6
3. Rozrachunki z tytułu podrózy sluzbowych pracowników……… 7
4. Rozrachunki z pracownikami z tytułu Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych ……… 9
5. Ochrona zdrowia nauczycieli oraz doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ……… 13
6. Zaliczki dla pracowników ……… 15
7. Oprawy emerytalne, rentowe, posmiertne ……… 16


Rozdzial II.
Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzen

1. Wynagrodzenia nauczycieli ……… 17
2. Dodatki socjalne dla nauczycieli ……… 20
3. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych ……… 21
4. Wynagrodzenie za okres niezdolnosci do pracy ……… 24
5. swiadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz zasilki chorobowe, macierzynskie i wychowawcze ……… 27


Rozdzial III.
Pomiar i ewidencja rozrachunków z pracownikami

1. Dokumentacja plac ……… 31
2. Lista plac jako podstawowy dokument w zakresię wynagrodzeń ……… 33
3. Rozrachunki z Zakladem Ubezpieczen Spolecznych i ich ewidencja ……… 35
4. Zasady naliczania skladek na ubezpieczenia społeczne ……… 37
5. Rozrachunki z Urzedem Skarbowym i ich ewidencja ……… 38
6. Zasady pobierania zaliczek na podatek dochodowy.40


Rozdzial IV.
Rozrachunki z pracownikami w gimnazjum XYZ

1.Ogólne informacje o jednostce samorządu terytorialnego ……… 43
2.Charakterystyka Gimnazjum w XYZ ……… 44
3. Rodzaje rozrachunków z pracownikami wystepujacych w Gimnazjum im. XYZ ……… 46


Zakończenie ……… 51
Bibliografia ……… 52

Zalaczniki
Zalacznik nr 1 lista plac ……… 55
Zalacznik nr 2 skala podatku i koszty uzyskania przychodu w 2010 r. ……… 57


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>