Analiza rozwiazan franczyzowych w prowadzeniu działalności gospodarczej na przykładzie McDonald


Wstęp

Rozdzial 1.
Istota i znaczenie franczyzy

1.1 Historia franczyzy………..6
1.2 Istota franczyzy……….. 7
1.3 Rodzaje franczyzy……….. 9
1.4 Korzysci z franczyzy jako formy prowadzenia działalności gospodarczej……….. 11

Rozdzial 2.
Franczyza w prawie europejskim i polskim

2.1 Regulacje prawne dotyczace franczyzy w Unii Europejskiej……….. 13
2.2 Regulacje prawne dotyczace franczyzy w Polsce……….. 15
2.3 Umowa franczyzowa……….. 17

Rozdzial 3.
Franczyza w Polsce na przykładzie McDonald’s

3.1 Rozwój franczyzy w Polsce……….. 20
3.2 Przyklad franczyzy na podstawie firmy McDonald’s……….. 30
3.2.1 Skladowe franczyzy McDonald`s……….. 30
3.2.2 System franczyzowy McDonald`s……….. 31
3.2.3 Kwalifikacje wymagane od franczyzobiorców……….. 31
3.2.4 Inwestycja franczyzobiorcy……….. 32
3.2.5 Oplaty……….. 33
3.2.6 Dane empiryczne dotyczace rozwoju McDonald’s w Polsce, ilosci franczyzobiorców oraz prognoza rozwoju………… 33

Zakończenie……….. 34
Literatura……….. 35
Spis tabel……….. 37
Spis wykresów……….. 38
Streszczenie pracy dyplomowej licencjackiej……….. 39

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>