Proces przechodzenia na ksiegi rachunkowe na przykładzie firmy XYZ.


Wstęp………4

Rozdzial I.
Formy i zasady opodatkowania jednostek gospodarczych ………6

1.1 Podstawy prawne działalności gospodarczej
1.2 Opodatkowanie jednostek gospodarczych
1.3 Obowiazek prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów
1.4 Obowiazek zakladania i prowadzenia ksiag rachunkowych

Rozdzial II.
Zasady prowadzenia ewidencji w podatkowej ksiedze przychodów i rozchodów………33

2.1 Zasady prowadzenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów
2.2 Budowa podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów
2.3 Ewidencje i rejestry zwiazane z podatkowa księga przychodów i rozchodów
2.4 Zamkniecie podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów

Rozdzial III.
Proces przeksztalcenia podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów na ksiegi rachunkowe………63

3.1 Podstawa prawna prowadzenia ksiag rachunkowych
3.2 Okreslenie polityki rachunkowej
3.3 Budowa planu kont, inwentarz i inwentaryzacja
3.4 Kierunki wykorzystania ksiag rachunkowych, zakres korzysci

Rozdzial IV.
Przekształcenie z podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów na ksiegi rachunkowe na przykładzie firmy XYZ ………87

4.1 Charakterystyka działalności firmy XYZ i jej rozwój
4.2 Polityka rachunkowosci i zakladowy plan kont firmy XYZ na ksiegi rachunkowe
4.3 Inwentaryzacja, sporzadzenie inwentarza i bilans otwarcia firmy XYZ
4.4 Wpływ przeksztalcenia z podatkowej ksiegi przychodów i rozchodów na ksiegi rachunkowe na strukture organizacyjna i sposób zarządzania firmy XYZ

Podsumowanie i wnioski koncowe………109
Bibliografia
Spis wzorów, tabel i rysunków

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>