Formy ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach.


Wstęp

Rozdzial I
Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw

1. Zadania rachunkowosci
2. Rodzaje rachunkowosci
3. Znaczenie rachunkowosci


Rozdzial II
Male przedsiębiorstwa i ich miejsce w gospodarce
narodowej

1. Pojecie i rozwój małych firm
2. Miejsce i znaczenie małych przedsiebiorstw w
rozwoju gospodarki narodowej


Rozdzial III
Formy rozliczeń działalności małych przedsiebiorstw

1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
2. Ryczalt ewidencjonowany
3. Karta podatkowa (księga rachunkowa przychodów i
rozchodów)
4. Ocena obowiazujacych rozliczeń działalności małych
firm


Zakończenie
Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Wykaz zalaczników

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>