Formy ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach. 4.15/5 (27)

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw

1. Zadania rachunkowosci
2. Rodzaje rachunkowosci
3. Znaczenie rachunkowosci


Rozdział II
Male przedsiębiorstwa i ich miejsce w gospodarce
narodowej

1. Pojęcie i rozwój małych firm
2. Miejsce i znaczenie małych przedsiebiorstw w
rozwoju gospodarki narodowej


Rozdział III
Formy rozliczeń działalności małych przedsiebiorstw

1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
2. Ryczalt ewidencjonowany
3. Karta podatkowa (księga rachunkowa przychodów i
rozchodów)
4. Ocena obowiazujacych rozliczeń działalności małych
firm


Zakończenie
Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Wykaz zalaczników

Oceń