Rachunkowość budżetowa na przykładzie jednostki X OHP dzialajacej na terenie województwa malopolskiego za lata 2004 – 2006.


Wstęp………4

Rozdzial I
Charakterystyka sektora finansów publicznych w Polsce

1.1 Charakterystyka sektora finansów publicznych………5

1.2 Zadania podmiotów sektora publicznego………12
1.3 Budżet państwa, a budżet samorządu terytorialnego………15
1.4 Klasyfikacja budżetowa………21


Rozdzial II
Rachunkowość jednostki budżetowej

2.1 Podstawowe zasady rachunkowosci jednostek budżetowych………29

2.2 Zakladowy plan kont………33

2.3 Dochody i wydatki jednostki budżetowej………45

2.4 Ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego………51

2.5 Charakterystyka i zasady sprawozdawczosci jednostki budżetowej………56


Rozdzial III
Wykorzystanie zasobów na przykładzie jednostki budżetowej X OHP

3.1 Cele i zasady funkcjonowania jednostki………62

3.2 Podstawowe sprawozdania jednostki za lata 2004 – 2006………66

3.3 Analiza dochodów i wydatków jednostki budżetowej………70


Zakończenie………75

Bibliografia………76

Spis schematów i tabel………77


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>