Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako jeden ze sposobów rozliczeń podatkowych małych przedsiebiorstw.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Przedsiebiorstwo i jego miejsce w gospodarce
narodowej…………5

1. Istota i rodzaje przedsiebiorstw
2. Rola rachunkowosci w działalności przedsiebiorstw


Rozdzial II
Male przedsiębiorstwa…………28

1. Podzial małych przedsiebiorstw
2. Znaczenie małych przedsiebiorstw w ekonomice
kraju oraz perspektywy ich rozwoju


Rozdzial III
Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako forma
ewidencji działalności małych i srednich przedsiebiorstw
oraz jej ocena na tle innych ewidencji i rozliczeń
podatkowych…………57

1. Podstawy prawne, zakres obowiazywania oraz zasady
prowadzenia
2. Ocena ksiegi przychodów i rozchodów na tle
innych form ewidencji i rozliczeń podatkowych


Zakończenie……….. 87
Wykaz aktów prawnych
Bibliografia ………..90

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>