Emisja obligacji jako jedno ze zródel pozyskiwania kapitału obcego


Wstęp………….2

Rozdzial I
Formy finansowaia działalności przedsiębiorstwa………….3

1.1 Finansowanie wlasne
1.1.1. Zysk zatrzymany
1.1.2. Amortyzacja
1.1.3. Fundusz zapasowy
1.1.4. Akcje
1.2 Koszt kapitału wlasnego
1.2.1 Koszt zatrzymanych zysków
1.2.2 Koszt kapitału wlasnego gromadzonego przez emisje nowych akcji zwyklych.
1.2.3 Koszt kapitału wlasnego gromadzonego w wyniku emisji nowych akcji
uprzywilejowanych.
1.3 Finansowanie obce
1.3.1 Kredyt
1.3.2 Leasing
1.3.3 Factoring
1.3.4 Obligacje
1.4 Koszt kapitału obcego


Rozdzial II
Obligacje – zagadnienia teoretyczne ………….31

2.1 Istota obligacji
2.2 Rodzaje obligacji.
2.2.1 "Czysta" obligacja dyskontowa (pure discount bond)
2.2.2 Obligacja kuponowa
2.2.3 "Konsole" (obligacje perpetualne)
2.3 Emisja obligacji


Rozdzial III
Wycena obligacji ………….46

3.1 Pojecie stopy dochodu w terminie do wykupu (yield to maturity)
3.2 Zmiany stopy dochodu w terminie do wykupu a wartość obligacji.
3.3 Wpływ okresu pozostajacego do terminu wykupu na wartość obligacji.
3.4 Okreslanie stopy dochodu w terminie do wykupu na podstawie ceny obligacji.
3.5 Czestotliwosc naliczania odsetek a cena obligacji

Zakończenie………….60
Bibliografia

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>