Charakterystyka i klasyfikacja rozrachunków w rachunkowości.

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp ……….3

Rozdział I.
Istota i klasyfikacja rozrachunków ……….4

1.1. Pojęcie rozrachunków
1.2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
1.3. Rozrachunki publiczno-prawne
1.4. Rozrachunki z pracownikami
1.5. Pozostale rozrachunki
1.6. Odpisy aktualizujace rozrachunki

Rozdział II.
Zasady dokumentowania i ewidencja poszczególnych grup rozrachunków dotyczacych działalności gospodarczej……….24

2.1. Wprowadzenie
2.2. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
2.3. Ewidencja rozrachunków z instytucjami publiczno-prawnymi
2.4. Ewidencja rozrachunków z pracownikami
2.5. Ewidencja innych rozrachunków dotyczacych działalności gospodarczej
2.6. Ewidencja odpisów aktualizujacych rozrachunki

Rozdział III.
Wycena i rejestracja stwierdzonych róznic inwentaryzacyjnych w skladnikach majatkowych w firmie……….58

3.1. Podstawowe zagadnienia z zakresu inwentaryzacji
3.2. Charakterystyka firmy
3.3. Analiza spisów z natury przeprowadzonych w latach 2004-2005
3.4. Róznice inwentaryzacyjne
3.5. Niedobory i rozrachunki z pracownikami

Zakończenie………. 71
Bibliografia
Spis schematów i tabel