Wartosci poznawcze i specyfika rachunkowosci rolnej na podstawie danych indywidualnego gospodarstwa rolnego


Wstęp………….4

Rozdzial 1.
Rola rachunkowosci w funkcjonowaniu podmiotów

1.1. Pojecie rachunkowosci i podstawy prawne…………. 6
1.2. Podstawowe pojecia stosowane w rachunkowosci finansowej…………. 11
1.3. Rachunkowość finansowa a rachunkowosc zarzadcza ………….17
1.4. Dokumentacja zdarzen gospodarczych………….22

Rozdzial 2.
Charakterystyka rachunkowosci rolnej.

2.1. Wykorzystanie rachunkowosci w gospodarstwie rolnym………….27
2.2. Zasady prowadzenia rachunkowosci w gospodarstwie rolnym ………….32
2.3. Wykorzystanie MSR w działalności rolniczej…………. 38
2.4. Zalety i wady wykorzystywania rachunkowosci w rolnictwie…………. 42

Rozdzial 3.
Charakterystyka działalności rolniczej.

3.1. Istota działalności rolniczej…………. 48
3.2. Uwarunkowania rozwoju rolnictwa w Polsce…………. 53
3.3. Elementy analizy zasobów i organizacji produkcji w gospodarstwie rolnym…………. 57
3.4. Podstawowe pojecia analizy sytuacji majatkowej i finansowej…………. 62

Rozdzial 4.
Analiza operacyjna przedsiębiorstwa rolniczego.

4.1. Charakterystyka wybranego gospodarstwa rolnego ………….68
4.2. Organizacja produkcji gospodarstwa i jego analiza…………. 73
4.3. Ocena produkcji roslinnej…………. 76
4.4. Ocena produkcji zwierzecej…………. 82

Rozdzial 5.
Analiza finansowa badanego podmiotu

5.1. Pionowa i pozioma analiza bilansu…………. 88
5.2. Analiza efektywnosci działania z wykorzystaniem rachunku wyników…………. 97
5.3. Analiza przeplywów pienieznych w ocenie plynnosci ………….101
5.4. Analiza wskaznikowa i jej wykorzystanie…………. 108

Zakończenie ………….119
Bibliografia ………….121
Spis tabel ………….123
Spis schematów…………. 125
Spis wykresów…………. 126
Zalaczniki ………….127

 
POBIERZ WSZYSTKIE Z KATEGORII

[collapse]

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Regulamin strony