Wartosci poznawcze i specyfika rachunkowosci rolnej na podstawie danych indywidualnego gospodarstwa rolnego


Wstęp………….4

Rozdzial 1.
Rola rachunkowosci w funkcjonowaniu podmiotów

1.1. Pojecie rachunkowosci i podstawy prawne…………. 6
1.2. Podstawowe pojecia stosowane w rachunkowosci finansowej…………. 11
1.3. Rachunkowość finansowa a rachunkowosc zarzadcza ………….17
1.4. Dokumentacja zdarzen gospodarczych………….22

Rozdzial 2.
Charakterystyka rachunkowosci rolnej.

2.1. Wykorzystanie rachunkowosci w gospodarstwie rolnym………….27
2.2. Zasady prowadzenia rachunkowosci w gospodarstwie rolnym ………….32
2.3. Wykorzystanie MSR w działalności rolniczej…………. 38
2.4. Zalety i wady wykorzystywania rachunkowosci w rolnictwie…………. 42

Rozdzial 3.
Charakterystyka działalności rolniczej.

3.1. Istota działalności rolniczej…………. 48
3.2. Uwarunkowania rozwoju rolnictwa w Polsce…………. 53
3.3. Elementy analizy zasobów i organizacji produkcji w gospodarstwie rolnym…………. 57
3.4. Podstawowe pojecia analizy sytuacji majatkowej i finansowej…………. 62

Rozdzial 4.
Analiza operacyjna przedsiębiorstwa rolniczego.

4.1. Charakterystyka wybranego gospodarstwa rolnego ………….68
4.2. Organizacja produkcji gospodarstwa i jego analiza…………. 73
4.3. Ocena produkcji roslinnej…………. 76
4.4. Ocena produkcji zwierzecej…………. 82

Rozdzial 5.
Analiza finansowa badanego podmiotu

5.1. Pionowa i pozioma analiza bilansu…………. 88
5.2. Analiza efektywnosci działania z wykorzystaniem rachunku wyników…………. 97
5.3. Analiza przeplywów pienieznych w ocenie plynnosci ………….101
5.4. Analiza wskaznikowa i jej wykorzystanie…………. 108

Zakończenie ………….119
Bibliografia ………….121
Spis tabel ………….123
Spis schematów…………. 125
Spis wykresów…………. 126
Zalaczniki ………….127

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>