Rachunkowość w zarządzaniu środkami trwałymi.

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………3

Rozdział I.
Rzeczowy majatek trwaly w firmie

1.1 Istota i znaczenie środków trwałych w firmie………4
1.2 Rzeczowy majatek trwaly w polskim prawie bilansowym i podatkowym………12
1.3 Kryteria grupowania środków trwalych………16
1.4 Istota i metody wyceny środków trwalych………21
1.5 Rodzaje wartosci środków trwalych………23
1.6 Wycena wartosci poczatkowej składników aktywów trwalych……….26

Rozdział II.
Pomiar zuzycia środków trwałych i ich amortyzacji

2.1 Zuzycie fizyczne środków trwalych………34
2.2 Zuzycie moralne środków trwalych………36
2.3 Obliczanie zuzycia środków trwalych………37
2.4 Istota i funkcje amortyzacji………42
2.5 Zasady amortyzacji w prawie bilansowym i podatkowym………45
2.6 Stawki amortyzacyjne środków trwałych i metody amortyzacji………51

Rozdział III.
Ewidencja obrotu środkami trwalymi

3.1 Ewidencja operacyjna………58
3.2 Ewidencja ksiegowa………60
3.3 Ewidencja podatkowa………62
3.4 Udokumentowanie obrotu środkami trwałymi………63

Zakończenie………67
Spis tabel i rysunków………70
Literatura………71