Wybrane aspekty oddziaływania reklamy telewizyjnej na dzieci Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

13 października 2020 0 Przez administrator

Wstęp……….. 4

Rozdział I
Aspekty teoretyczne reklamy

1. Geneza reklamy ………..6
2. Funkcje i cele reklamy……….. 8
3. Charakterystyka i zasady jakimi powinna się kierować reklama……….. 11
4. Rodzaje reklamy……….. 15


Rozdział II

Wpływ reklamy telewizyjnej na dzieci

1. Skala oglądalności przez dzieci reklam telewizyjnych……….. 22
2. Konsekwencje jakie niosą ze sobą reklamy telewizyjne……….. 27
3. Ustrzeżenie dziecka przed reklamą telewizyjną ………..33


Rozdział III
Dziecko jako odbiorca reklam telewizyjnych

1. Stopień zaciekawienia reklamami telewizyjnymi dzieci ………..37
2. Oddziaływanie reklam na chęć posiadania przez dzieci reklamowanych produktów ………..40
3. Postępowanie dzieci, rezultatem oglądania reklam telewizyjnych……….. 43


Podsumowanie……….. 48
Bibliografia……….. 51
Spis tabel ………..53
Spis rycin……….. 54
Aneks……….. 55

Oceń