Rola wybranych instytucji Unii Europejskiej i Organizacji Międzynarodowych w systemach bezpieczeństwa Państwa Polskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

13 października 2020 0 Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział 1
Bezpieczeństwo państwa

1.1 Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa………..5
1.2 Zagrożenia względem bezpieczeństwa państwa………..8
1.3 System bezpieczeństwa państwa i jego podsystemy………..10

Rozdział 2
Rola instytucji europejskich w kwestiach bezpieczeństw.

2.1 Geneza Unii Europejskie……….15
2.2 Instytucje Unii Europejskiej – Komisja Europejska, Rada Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej………18
2.3 Funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej………..21
2.4 Inne korzyści z członkostwa Polski w Unii Europejskiej……….24

Rozdział 3
Rola organizacji międzynarodowych w kwestiach bezpieczeństwa.

3.1 Pojęcie i klasyfikacja organizacji międzynarodowych………26
3.2 Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie……….29
3.3 Pakt Północnoatlantycki (NATO)………..32
3.4 Grupa Wyszehradzka……….35

Zakończenie……….38
Bibliografia:……….40

Oceń