Zastosowanie algorytmu najbliższego sąsiada w klasycznym problemie marszrutyzacji pojazdów Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

13 października 2020 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział I

Podstawy teoretyczne

1.1. Istota i geneza logistyki w gospodarce
1.2. Charakterystyka transportu i podstawowych pojęć dotyczących transportu
1.3. Planowanie w transporcie

Rozdział II
Planowanie tras dostaw

2.1. Cele planowania tras dostaw
2.2. Problem marszrutyzacji pojazdów
2.3. Metody rozwiązywania problemu marszrutyzacji pojazdów

Rozdział III
Rozwiązanie klasycznego wariantu problemu marszrutyzacji pojazdów za pomocą algorytmu nearest neighbor

3.1. Opis problemu
3.2. Rozwiązanie klasyczne
3.3. Modyfikacja rozwiązania klasycznego – wariant 1
3.4. Modyfikacja rozwiązania klasycznego – wariant 2
3.5. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Streszczenie

Oceń