Rola reklamy w marketingu.


Wstęp

Rozdzial I
Pojecie oraz ogólna charakterystyka koncepcji marketingu………4

1. Pojecie oraz ogólna charakterystyka marketingu
2. Zasadnicze cechy (wlasciwosci) aspektów
nowoczesnej koncepcji marketingu
3. Wybrane elementy maketingu
3.1. Polityka cen jako element maketingu
3.2. Aktywizacja sprzedaży jako element marketingu
3.3. Reklama jako element marketingu
4. Telemarketing jako nowa forma marketingu bezpośredniego
4.1. Geneza oraz pojecie telemerketingu
4.2. Telemarketing, a wybrane formy reklamy
tradycyjnej
4.2.1. Telemarketing a reklama telewizyjna
4.2.2. Telemarketing a reklama radiowa
4.2.3. Telemarketing a direct mail
4.2.4. Róznice miedzy TeleMail a direct mail
4.2.5. Telemarketing a sprzedaz osobista


Rozdzial II

Tradycyjne nosniki reklamy-analiza porównawcza………25

1. Reklama – pojecie oraz funkcje
2. Tradycyjne nosniki informacji reklamowej
2.1. Reklama telewizyjna
2.2. Reklama radiowa
2.3. Reklama w prasie
2.4. Internet jako nowe medium


Rozdzial III
Runek konsumentów jako odbiorców reklamy………45

1. Konsumenci i nabywcy indywidualni
2. Zasadnicze czynniki wpływajace na zachowanie
konsumenta
3. Ogólna charakterystyka zachowan konsumentów jako
nabywców dóbr i usług ze szczególnym uwzglednieniem
gospodarstw domowych
3.1. Decyzje konsumentów
3.2. Reakcja konsumentów na ceny
3.3. Analiza ewolucji potrzeb konsumentów.
3.4. Organizacje i instytucje jako nabywcy produktów


Zakończenie
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>