Marketing w strukturze organizacyjnej zakladu hotelarskiego.


Wstęp.

Rozdzial 1
Otoczenie marketingowe hotelu.

1.1. Podstawowe elementy otoczenia hotelu.
1.2. Znaczenie i rodzaje informacji.
1.3. Cele i etapy badan marketingowych.


Rozdzial 2
Działania i instrumenty marketingowe.

2.1. Usluga hotelarska jako produkt.
2.2. Ceny w hotelarstwie.
2.3. Dystrybucja i kanaly dystrybucji.
2.4. Promocja usług hotelarskich.


Rozdzial 3
Strategie marketingowe.

3.1. Strategia segmentacji rynku.
3.2. Strategia dywersyfikacji.
3.3. Strategia marketingowa kształtowania personelu uslugowego.


Rozdzial 4
Marketing w hotelu.

Wnioski.

Bibliografia.
Spis tresci.


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>