Podstawa kształtowania przekazów reklamowych.


Wstęp……..4

Rozdzial 1.

Wpływ reklamy na postepowanie konsumenta na rynku………5

1.1 Polityka promocji jako element marketingu mix
1.2 Wybór rynku docelowego
1.3 Ustalanie celów reklamy
1.4 Wybór mediów
1.5 Proces podejmowania decyzji
1.6 Reklama a postepowanie konsumentów na rynku


Rozdzial 2.
Tworzenie przekazów reklamy telewizyjnej…………21

2.1 Tworzenie przekazu reklamowego
2.2 Przekaz reklamowy jako komunikat naklaniajacy
2.3 Retoryka reklamy
2.4 Środki wyrazu reklamy telewizyjnej
2.5 Obrazy, slowa, dzwiek
2.6 Ukryta perswazja
2.7 Odbiorcy w reklamie


Rozdzial 3.
Czynniki psychologiczne wpływajace na decyzje
jednostki dotyczace dokonywania zakupów………..37

3.1 Prawidlowosci psychologiczne w zachowaniach
konsumpcyjnych
zmierzajacych do zaspokojenia indywidualnych potrzeb
3.2 Miejsce potrzeb psychicznych w hierarchii potrzeb czlowieka
3.3 Potrzeby psychiczne wedlug Murray’a
3.4 Mechanizmy obronne


Rozdzial 4.
Elementy osobowosci, do jakich odwoluje sie
reklama……….50

4.1 Osobowosc – próba definicji
4.2 Podatnosc na reklame
4.3 Zwiazek funkcji reklamy i poszczególnych cech osobowosci
4.4 Środki masowego przekazu a sposoby oddzialywania reklamy
4.5 Wpływ reklamy na podswiadomosc
4.6 Cechy przekazu reklamowego wpływajace na poszczególne
elementy ··
osobowosci
4.7 Elementy zachowan społecznych wykorzystywane w reklamie


Rozdzial 5.
Potrzeby psychiczne jako podstawa kształtowania
przekazów reklamy telewizyjnej……….57

5.1 Material, metody i sposoby badania
5.2 Analiza apeli wystepujacych w przekazach reklamowych
Wnioski………101

Bibliografia……..104Uwaga: W pracy nie ma przypisów.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>