Marketing w krajach Unii Europejskiej.

Wstęp………3

Rozdzial 1.
Krztaltowanie produktu i asortymentu………5

1.1. Zakres decyzji marketingowych dotyczacych produktu………5
1.2. Ustalenie cech materialnych………5
1.3. Krztaltowanie znaku cech materialnych………8
1.4. Dywersyfikacja asortymentu………19


Rozdzial 2.
Cena………22

2.1. Orientacje cenowe przedsiebiorstw………22


Rodzial 3.
Tworzenie kanalów dystybucji w krajach Unii Europejskiej………31

3.1. Wprowadzenie nowoczesnych punktów sprzedazy………32
3.2. Kooperacja , koncetracja i umowy miedzy-narodowienie firm handlowych………37
3.3. Utrzymanie lojalnosci klientów wobec punktów sprzedaży detalicznej………48
3.4. Przyklady polityki dystrybucji………51


Rozdzial 4.
Promocja………54

4.1. Cel promocji………54
4.2. Formy promocji i wielkosci wydatków w krajach Unii Europejskiej………55
4.3. Najwieksze agencje reklamowe dzialajace na rynku Unii Europejskiej………61
4.4. Środki przekazu wykorzystywane w promocji………63
4.5. Kampanie i style reklamy………68
4.6. Przyklad dzialan promocyjnych………71


Zakończenie………74
Literatura………75

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>