Marketingowa strategia produktu na przykładzie XYZ S.A.


Wstęp ………… 5

Rozdzial I.
Marketingowa strategia produktu …………7

1. Elementy strategii produktu …………7
2. Koncepcja produktu jako elementu strategii produktu …………10
2.1. Istota i pojecie produktu …………10
2.2. Struktura produktu …………12
2.3. Cechy i funkcje produktu …………13
2.4. Klasyfikacja produktów …………15
2.4.1. Produkty konsumpcyjne …………15
2.4.2. Produkty przemyslowe …………19
2.5. Zarządzanie produktem …………20
3. Marka jako element strategii produktu …………21
3.1. Funkcje i rodzaje marek …………22
3.2. Wybór strategii marki …………24
3.3. Korzysci ze stosowania marek …………25
4. Opakowanie jako element strategii produktu …………25
4.1. Klasyfikacja opakowan …………26
4.2. Funkcje opakowan z punktu widzenia strategii marketingowej …………27
5. Jakość jako element strategii produktu …………28


Rozdzial II.
Strategie marketingowe w poszczególnych fazach cyklu zycia produktu na rynku …………32

1. Koncepcja cyklu zycia produktu …………32
2. Charakterystyka poszczególnych faz cyklu zycia produktu …………34
3. Wykorzystanie koncepcji zycia produktu dla decyzji rynkowych przedsiębiorstwa …………40
3.1. Stadium wprowadzenia produktu na rynek …………41
3.2. Stadium wzrostu sprzedaży produktu …………45
3.3. Stadium dojrzalosci sprzedaży produktu …………46
3.4. Stadium spadku sprzedaży produktu …………49


Rozdzial III.
Charakterystyka przeprowadzonych badan empirycznych w firmie XYZ S.A. …………52

1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa …………52
2. Pozycja XYZ S.A na rynku …………55
3. Produkty firmy na tle fazy wzrostu rynku informatycznego …………58
4. Produkt jako element strategii Spólki …………63
4.1. Dostosowywanie produktów do obecnych potrzeb nabywców …………65
4.1.1. Oprogramowanie …………65
4.1.2. Sprzet komputerowy …………70
4.1.3. Uslugi serwisowe …………70
4.2. Dostosowywanie produktów nowych do przyszlych wymagan nabywców …………71
5. Patenty, znaki towarowe, licencje posiadane przez Spólke …………76


Zakończenie …………77
Spis rysunków …………79
Spis tabel …………80
Bibliografia …………81

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>