Promocja usług turystycznych na przykładzie biura podrózy XYZ


Wstęp………1

Rozdzial I.
Rynek w turystyce………3

1. Pojecie rynku………3
2. Badanie i ustalanie segmentów rynku w turystyce………9
3. Systemy informacyjne w turystyce………21


Rozdzial II.
Marketing w turystyce………25

1. Charakterystyka marketingu………25
2. Rola marketingu………32
3. Uslugi a marketing – mix………38
4. Koncepcje marketingu………42
5. Promocja………46


Rozdzial III.
Promocja w turystyce………67

1. Charakterystyka firmy………67
2. Charakterystyka usług oferowanych przez Biuro
Turystyczne XYZ………70
3. Stosowane metody promocji przez Biuro Turystyczne XYZ………75


Zakończenie………89

Bibliografia………91

Zalacznik………94

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>