Promocja usług turystycznych na przykładzie biura podrózy XYZ


Wstęp………1

Rozdzial I.
Rynek w turystyce………3

1. Pojecie rynku………3
2. Badanie i ustalanie segmentów rynku w turystyce………9
3. Systemy informacyjne w turystyce………21


Rozdzial II.
Marketing w turystyce………25

1. Charakterystyka marketingu………25
2. Rola marketingu………32
3. Uslugi a marketing – mix………38
4. Koncepcje marketingu………42
5. Promocja………46


Rozdzial III.
Promocja w turystyce………67

1. Charakterystyka firmy………67
2. Charakterystyka usług oferowanych przez Biuro
Turystyczne XYZ………70
3. Stosowane metody promocji przez Biuro Turystyczne XYZ………75


Zakończenie………89

Bibliografia………91

Zalacznik………94

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>