Skutecznosc i efektywnosc reklamy

Wstęp……….4

Rozdzial I
Istota i znaczenie reklamy w gospodarce rynkowej.

1. Pojecie reklamy……….5
2. Reklama w systemie marketingu……….7
3. Cele i zadania reklamy……….11
4. Środki i narzedzia reklamy……….16

Rozdzial II
Badania marketingowych.

1. Reklama w badaniach marketingowych……….23
2. Badania wykorzystujace kwestionariusz……….25
3. Metodologia badania kwestionariuszowego……….31
4. Wady pytan kwestionariuszowych……….34

Rozdzial III
Skutecznosc i efektywnosc reklamy

1. Strategia reklamowa……….36
2. Wybrane metody badania skutecznosci i efektywnosci reklamy……….40
2.1. Sposoby badania stopnia dotarcia środków reklamy do adresatów……….45
2.2. Procedury badania stopnia dotarcia środków reklamy do swiadomosci adresatów……….48
3. Skutecznosc i efektywnosc reklamy……….51
3.1. Warunki skutecznosci i efektywnosci reklamy……….52

Zakończenie……….56
Bibliografia……….60
Spis tablic……….63
Spis rysunków……….63
Spis wykresów……….63

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>