Struktura asortymentowa firmy handlowej na przykładzie XYZ.


Wstęp …………4

Rozdzial I.
Istota marketingu w handlu

1.1. Znaczenie marketingu w firmie handlowej …………6
1.2. Narzedzia merchandisingu i ich rola w strategii działania przedsiębiorstwa handlowego …………8


Rozdzial II.
XYZ w otoczeniu marketingowym

2.1. Genez, organizacja i potencjal XYZ …………20
2.1.1. xyz w Polsce i w Europie …………21
2.1.2. Organizacja XYZ …………22
2.2. Czynniki kształtujące strukture otoczenia marketingowego firmy handlowej XYZ w gospodarce rynkowej …………24
2.2.1. Dostawcy …………25
2.2.2. Nabywcy …………27
2.2.3. Konkurencja …………30
2.2.4. Inne przedsiębiorstwa stanowiace otoczenie XYZ …………33
2.2.5. Makrootoczenie …………34


Rozdzial III.
Koncepcja struktury asortymentowej XYZ

3.1. Ocena wykorzystania narzedzi merchandisingu w XYZ …………36
3.2. Zakres asortymentu w XYZ i kryteria go kształtujące …………43
3.3. Zasady doboru i optymalizacji asortymentu w XYZ …………48


Zakończenie …………55
Spis literatury …………56
Spis tabel …………57
Spis zamieszczonych rysunków …………58
Zalacznik …………59

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>