Reklama jako narzędzie kształtowania zachowania nabywców.


Wstęp………4

Rozdzial 1
Determinaty zachowan nabywców………….5

1.1. Proces zachowania nabywcy – istota i etapy
1.1.1. Uswiadomienie potrzeby
1.1.2. Identyfikacja sposobów zaspokojenia potrzeby
1.1.3. ocena alternatyw wyboru
1.1.4 Wybór i zakup produktu
1.1.5. Ocena i gromadzenie doswiadczen

1.2. Czynniki wpływajace na zachowanie nabywcy
1.2.1. Wpływy wpływy sytuacyjne
1.2.2. Wpływy psychologiczne
1.2.3 wpływy spoleczno – kulturowe

1.3. Mozliwosc kształtowania zachowania nabywców
1.3.1. Produkt
1.3.2. Miejsce
1.3.3. Cena
1.3.4. Promocja i reklama


Rozdzial 2
Rreklama jako narzedzie kształtowania zahchowania nabywców……….42

2.1. Oddzialywanie instrumentów marketingowych na nabywce
2.2. Zakres wykorzystania reklamy w procesię kształtowania zachowania nabywców
2.3. Aspekty działalności reklamowej w poszczególnych segmentach
2.4. Etapy zachowania nabywców a mozliwosc wykorzystania reklamy


Rozdzial 3
Badania wpływu reklamy na zachowania nabywców……….61

3.1. Metodyka badania i struktura próby
3.2. Zauwazalnosc i uciazliwosc reklamy


Bibliografia………72

Zalaczniki

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>