Badania marketingowe w zarzadzaniu.


Wstęp…………2

Rozdzial I.
Badania marketingowe ich funkcje w przedsiębiorstwie, proces badawczy i źródła danych…………4

1.1. Dane i informacje marketingowe…………4
1.2. Pojecie i funkcje badan marketingowych…………6
1.3. Proces badawczy…………8
1.4. Menadzerowie i ‚badania’…………10
1.5. Badania wtórne…………11
1.6. Badania pierwotne…………12
1.7. Jakie powinno byc badanie marketingowe?…………14


Rozdzial II.
Badania na potrzeby planowania strategii marketingowej…………16

2.1. Analiza pozycji rynkowej przedsiębiorstwa lub jego jednostek strategicznych…………16
2.2. Badania dotyczace segmentacji rynku…………18
2.3. Badania dotyczace wybranych dzialów marketingowych (na przykładzie kształtowania nowego produktu i dzialan reklamowych)…………22
2.3.1. Badania zwiazane z ksztaltowaniem nowych produktów…………22
2.3.2. Badania zakresu reklamy…………27


Rozdzial III.
System informacji marketingowych ( SIM )…………32

3.1. Co to jest system informacji marketingowych…………32
3.2. SIM, a badania marketingowe…………32
3.3. Funkcje i struktura SIM…………33
3.4. Tworzenie systemu informacji marketingowych…………37
3.5. Korzysci z systemu informacji marketingowych…………39


Podsumowanie…………43
Bibliografia…………44

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>