Strategia marketingowa na tle strategii ogólnej XYZ sp. z o.o.(Firma handlowo – uslugowa).

Wstęp………2

Rozdzial I.

Strategia marketingowa w ogólnej strategii przedsiębiorstwa………4

1.1. Istota strategii przedsiębiorstwa………4
2.2. Strategia marketingowa………6
2.3. Rodzaje strategii marketingowych………15
2.4. Umiejscowienie funkcji marketingowych w strukturze organizacyjnej
przedsiębiorstwa………24


Rozdzial II.
Charakterystyka firmy XYZ sp. z o.o……….29

2.1. Historia spólki………29
2.2. Organizacja funkcji w XYZ sp. z o.o……….36
2.3. Powiazania przedsiębiorstwa w kanalach dystrybucji………45


Rozdzial III.
Analiza strategiczna………48

3.1. Analiza strategiczna – analiza potencjalu wewnetrznego………48
4.2. Analiza strategiczna spółki XYZ………57
3.3. Cele strategiczne spółki XYZ………69
3.4. Strategia marketingowa XYZ sp. z o.o……….72


Zakończenie………78
Biblografia………79
Spis tabel………80
Spis rysunków………81
Zalaczniki………82

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>