Czynniki wpływajace na zachowanie konsumenta oraz procesy podejmowania decyzji zakupu.Rozdzial I
1. Ogólna charakterystyka czynników wpływajacych na zachowanie konsumenta.

1.1. Definicja zachowania konsumenta.
1.2. Zachowanie racjonalne.
1.2.1. Definicje zachowania racjonalnego.
1.2.2. Wybór.
1.2.3. Koszt alternatywny.
1.2.4. Czas i ryzyko.
1.2.5. Krytyka i ograniczenia zachowania racjonalnego.
1.3. Teoria ograniczenia racjonalnego.
1.4. Zachowanie irracjonalne.
1.5. Klasyfikacja czynników wpływajacych na zachowanie konsumenta
1.6. Potrzeby jako podstawa zachowania konsumenta.
1.7. Zewnetrzne czynniki zachowania konsumenta.
1.7.1. Czynniki ekonomiczne.
1.7.2. Czynniki marketingowe.
1.8. Czynniki psychologiczne i społeczne wpływajace na zachowanie konsumenta.
1.8.1. Emocje.
1.8.2. Motywy.
1.8.3. Spostrzeganie.
1.8.4. Osobowosc.
1.8.5. Procesy uczenia się i zapamietywania.
1.8.6. Ryzyko zwiazane z zakupem.
1.8.7. Rodzina.
1.8.8. Nasladownictwo i liderzy opinii.
1.8.9. Wpływ kultury na zachowanie konsumenta.
1.9. Procesy podejmowania decyzji zakupu.
1.9.1. Odczuwanie potrzeby.
1.9.2. Poszukiwanie alternatyw.
1.9.3. Ocena alternatyw wyboru.
1.9.4. Zakup.
1.9.5. Odczucia i zachowanie klienta po dokonaniu zakupu.


Rozdzial II
Material i Metodyka Dzialan

2.1. Charakterystyka materialu badawczego.
2.2. Problem i pytania badawcze, zmienne i wskazniki.
2.3. Metoda techniki i narzedzia badawcze.
2.4. Procesy badawcze.


Rozdzial III
Analiza Wyników Badan

3.1. Przedstawianie i omówienie wyników badan.

3.2. Wnioski.


Aneks
Kwestionariusz ankiety z konsumentem.
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>