Przyroda nieozywiona w literaturze polskiej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

22 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp ………. 4

Rozdział I
Charakterystyka przyrody nieozywionej
6
1.1. Uwagi wstepne ………. 6
1.2. Podstawowe zagadnienia geologiczne ………. 8
1.3. Podstawowe wiadomosci o mineralogii i mineralach ………. 12
1.4. Podstawowe wiadomosci o skalach ………. 21
1.5. Podstawowe informacje o skamienialosciach ………. 28


Rozdział II
Sytuacja przedwojenna (1918-1939) w Polsce w rozwijaniu zainteresowan wiedza i literatura z zakresuprzyrody nieozywionej

2.1. Kształtowanie się modelu ksiazki przyrodniczej popularnonaukowej ………. 32
2.2. Autorzy i czytelnicy ………. 50
2.3. Formy popularyzacji wiedzy o przyrodzie nieozywionejdla poszczególnych grup czytelników ………. 53
2.4. Serie wydawnicze forma popularyzacji wiedzy przyrodniczejdla dzieci i młodzieży ………. 56
2.5. Ksiazkowy model popularyzacji wiedzy o przyrodzie nieozywionej dla dzieci i młodzieży w ramach poszczególnychdyscyplin naukowych ………. 59


Rozdział III
Wiedza o przyrodzie nieozywionej w programach szkolnych w latach 1918-1975

3.1. Lata 1918-1939 ………. 64
3.2. Lata 1945-1975 ………. 69


Rozdział IV
Kształtowanie zagadnien z zakresu przyrody nieozywionej w nauczaniu poczatkowym

4.1. Wspólczesne tendencje w nauczaniu przyrodoznawstwa ………. 75
4.2. Cele i zadania ksztalcenia przyrodniczego ………. 80


Zakończenie ………. 86
Bibliografia ………. 88

Oceń