Czas i przestrzen w utworach Mickiewicza.


Wstęp 3

Rozdzial 1
Adam Mickiewicz – zycie i twórczosc

1.1. Rys biograficzny
1.2. Twórczosc poetycka

Rozdzial 2
Przestrzen i czas w literaturze

2.1. Przestrzen i literatura
2.2. Czas w literaturze

Rozdzial 3
Czas i przestrzen w dzielach Adama Mickiewicza

3.1. Motywy archetypowe i topi odnoszAce się do czasu i przestrzeni w utworach A. Mickiewicza.
3.2. Czas i przestrzen w Dziadach
3.3. Pejzaz czasu i przestrzeni w Panu Tadeuszu
3.4. Czas i przestrzen w Lirykach Lozanskich, Sonetach
Krymskich oraz Balladach i Romansach.

Zakończenie
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>