Czas i przestrzen w utworach Mickiewicza. 4.12/5 (26)

22 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp 3

Rozdział 1
Adam Mickiewicz – zycie i twórczosc

1.1. Rys biograficzny
1.2. Twórczosc poetycka

Rozdział 2
Przestrzen i czas w literaturze

2.1. Przestrzen i literatura
2.2. Czas w literaturze

Rozdział 3
Czas i przestrzen w dzielach Adama Mickiewicza

3.1. Motywy archetypowe i topi odnoszAce się do czasu i przestrzeni w utworach A. Mickiewicza.
3.2. Czas i przestrzen w Dziadach
3.3. Pejzaz czasu i przestrzeni w Panu Tadeuszu
3.4. Czas i przestrzen w Lirykach Lozanskich, Sonetach
Krymskich oraz Balladach i Romansach.

Zakończenie
Bibliografia


Oceń