Miedzy sacrum a profanum. Role i postawy artysty w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

22 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………1

Rozdział I
Postac artysty w literaturze od króla Dawida do
'malarzy' Krasickiego………3


Rozdział II

Norwidowskie widzenie artysty w 'Ad leones"………8


Rozdział III

Obraz cyganerii mlodopolskiej w 'Karykaturach'
J.A. Kisielewskiego ………13

Rozdział IV

Reymontowska demitologizacja artysty w ”Komediantce’………18


Rozdział V

Odbrazowienie 'czwartego wieszcza' w dramacie
J. Iwaszkiewicza 'Lato w Nohant"………22


Rozdział VI

'Bogowie współczesnego Olimpu', czyli rzecz o artyscie
z konca XX wieku 'Idzie skaczac po górach'
J. Andrzejewskiego………28


Zakończenie………34

Bibliografia podmiotowa………36

Bibliografia przedmiotowa………37

Oceń