Miedzy sacrum a profanum. Role i postawy artysty w literaturze polskiej XIX i XX wieku.


Wstęp………1

Rozdzial I
Postac artysty w literaturze od króla Dawida do
‚malarzy’ Krasickiego………3


Rozdzial II

Norwidowskie widzenie artysty w ‚Ad leones"………8


Rozdzial III

Obraz cyganerii mlodopolskiej w ‚Karykaturach’
J.A. Kisielewskiego ………13

Rozdzial IV

Reymontowska demitologizacja artysty w ”Komediantce’………18


Rozdzial V

Odbrazowienie ‚czwartego wieszcza’ w dramacie
J. Iwaszkiewicza ‚Lato w Nohant"………22


Rozdzial VI

‚Bogowie współczesnego Olimpu’, czyli rzecz o artyscie
z konca XX wieku ‚Idzie skaczac po górach’
J. Andrzejewskiego………28


Zakończenie………34

Bibliografia podmiotowa………36

Bibliografia przedmiotowa………37

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>