Bledy jezykowe w pracach pisemnych uczniów gimnazjum w XYZ.


I. Wstęp………3

1. Cel i metoda pracy ……..6
2. Material i sposób jego opracowania ……..7
3. Stan badan ……..8


II. Typy bledów jezykowych

1. Bledy fleksyjne…….. 11
2. Bledy skladowe…….. 29
3. Bledy slownikowe ……..40
4. Bledy slowotwórcze…….. 51
5. Bledy stylistyczne ……..55
6. Bledy frazeologiczne ……..59


III. Podsumowanie…….. 67

Bibliografia……….70

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>