Bledy jezykowe w pracach pisemnych uczniów gimnazjum w XYZ. 4.12/5 (25)

22 października 2015 0 Przez administrator


I. Wstęp………3

1. Cel i metoda pracy ……..6
2. Material i sposób jego opracowania ……..7
3. Stan badan ……..8


II. Typy bledów jezykowych

1. Bledy fleksyjne…….. 11
2. Bledy skladowe…….. 29
3. Bledy slownikowe ……..40
4. Bledy slowotwórcze…….. 51
5. Bledy stylistyczne ……..55
6. Bledy frazeologiczne ……..59


III. Podsumowanie…….. 67

Bibliografia……….70

Oceń