Tag: Literatura prace na sprzedaż

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Obraz lipy czarnoleskiej w literaturze polskiej.

Wstęp……… 3 Rozdzial I. Lipa jako drzewo poetyckiej inspiracji ……… 4 Rozdzial II. Romantycy wobec tradycji czarnoleskiej……… 19 Rozdzial III. Wizerunek lipy w twórczosci wspólczesnej……… 42 Zakończenie……… 61 Bibliografia……… 63

Jan Wolfgang Goethe – zycie i twórczosc (praca w jez. niemieckim).

I. Daten zu Leben und Werk Johann Wolfgang Goethe II. Lebenslauf J. W. Goethe III. Am beste Romane von J. W. Goethe Die Leiden des jungen Werthers Faust. Der Tragodie erster Teil Faust. Der Tragodie zweiter Teil Iphigenie auf Tauris Gotz von berlichingen mit eisernen Hand Clavigo Egmont Torquato Tasso Wilhelm Meisters Lehrjahre Wilhelm Meisters…
Przeczytaj więcej

Miedzy sacrum a profanum. Role i postawy artysty w literaturze polskiej XIX i XX wieku.

Wstęp………1 Rozdzial I Postac artysty w literaturze od króla Dawida do ‚malarzy’ Krasickiego………3 Rozdzial II Norwidowskie widzenie artysty w ‚Ad leones"………8 Rozdzial III Obraz cyganerii mlodopolskiej w ‚Karykaturach’ J.A. Kisielewskiego ………13 Rozdzial IV Reymontowska demitologizacja artysty w ”Komediantce’………18 Rozdzial V Odbrazowienie ‚czwartego wieszcza’ w dramacie J. Iwaszkiewicza ‚Lato w Nohant"………22 Rozdzial VI ‚Bogowie współczesnego Olimpu’,…
Przeczytaj więcej

Przyroda nieozywiona w literaturze polskiej

Wstęp ………. 4 Rozdzial I Charakterystyka przyrody nieozywionej6 1.1. Uwagi wstepne ………. 6 1.2. Podstawowe zagadnienia geologiczne ………. 8 1.3. Podstawowe wiadomosci o mineralogii i mineralach ………. 12 1.4. Podstawowe wiadomosci o skalach ………. 21 1.5. Podstawowe informacje o skamienialosciach ………. 28 Rozdzial II Sytuacja przedwojenna (1918-1939) w Polsce w rozwijaniu zainteresowan wiedza i literatura…
Przeczytaj więcej

Kreacje kobiece w prozie psychologicznej Dwudziestolecia Miedzywojennego (‚Cudzoziemka’ M. Kuncewiczowa ‚Zazdrosc i medycyna’ M.Choromanski)

Wstęp ……..5 Rozdzial I……..12 Rozdzial II……..26 Rozdzial III ……..37 Rozdzial IV ……..46 Rozdzial V ……..51 Zakończenie ……..57 Bibliografia podmiotowa……..59 Biubliografia przedmiotowa……..60

Rola leksykonu w strukturach syntaktycznych / The role of the lexicon in syntactic structures (praca w jezyku angielskim)

Introduction………2 Chapter One The organization of grammar and insertion of lexical items……..3 Chapter Two Subcategorization and theta role assignment ……..15 Summary……..28 References……..29

Norma jezykowa

Jest to któtka praca zaliczeniowa nie poasiadajaca planu pracy

Jezykoznawstwo w świetle najnowszych teorii, ujecie kognitywne.

Rozdzial I. Historia badan nad jezykiem 1.1 Pierwsze koncepcje……….2 1.2 Wklad de Saussure’a w rozwój współczesnego jezykoznawstwa……….6 1.3 Teza Sapira-Whorfa relatywizmu jezykowego……….8 1.4 Jezyk naturalny a jezyk formalny……….16 1.4.1 Jezyk naturalny……….16 1.4.2 Jezyk formalny……….20 Rozdzial II. Myslenie a jezyk – wspólczesna dyskusja na temat roli jezyka w poznaniu 2.1 Gramatyka generatywna Noama Chomsky’ego……….22 2.1.1 Syntaktyczny…
Przeczytaj więcej

Fenomen literacki Olgi Tokarczuk. Zarys sylwetki oraz bibliografia podmiotowa i przedmiotowa (adnotowana) za lata 1994-2004.

Wstęp do caloksztaltu pracy……….5 Czesc I: Zarys portretu literackiego pisarki 1. Skrót biogramu Olgi Tokarczuk……….8 2. Poczatki i rozwój twórczosci……….11 3. Najwazniejsze cechy prozy autorki: ……….19 3.1. Rola miejsca ……….26 3.2. Fascynacja kobieta……….33 3.3. Realizm magiczny w slowie i tresci ……….42 4. Ankieta internetowa: Czym jest dla Ciebie proza Olgi Tokarczuk?……….48 Czesc II: Bibliografia podmiotowo…
Przeczytaj więcej

Obrona twierdzy Modlin – wrzesien 1939 roku.

Wstęp. 5 Rozdzial 1 .Historia systemu obronnego od czasów starozytnych do XX wieku. 1. Fortyfikacja………..7 2. Grupy, typy i elementy fortyfikacji………… 7 3. Architectura Militaris. ……….. 11 4. Starozytnosc………… 11 5. sredniowiecze………… 12 6. Wieki XV-XIX systemy bastionowe i poligonalne………… 12 7. Twierdze – obozy warowne w XX wieku………… 14 8. Kalendarium fortyfikacji na ziemiach…
Przeczytaj więcej

Transformacja ustrojowa w Polsce po 1989 roku na przykładzie przeobrazen w systemie partyjnym do 2001 roku.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Przyczyny o okolicznosci zalamania się realnego socjalizmu 1.1 Czynniki ekonomiczne………. 6 1.2 Czynniki polityczne………. 9 1.3 Czynniki ideologiczne ……….13 Rozdzial II. Istota i rodzaje systemów partyjnych 2.1 Definicja pojecia ‚system partyjny’, ‚partia’ jako glówny skladnik systemu partyjnego ……….17 2.2 Typologia systemów partyjnych wg Blondela ………. 18 2.3 Typologia systemów partyjnych wg G.…
Przeczytaj więcej

Przezywanie starości w świetle literatury i badan wlasnych.

Wstęp………2 Rozdzial I Problemy ludzi starych 1. Kwestia zagospodarowania wolnego czasu – emerytura……… 4 2. Cierpienia zwiazane z choroba……… 14 3. Samotnosc ………25 4. Brak odpowiednich Srodków do zycia……… 34 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych 1. Przedmiot i cel badan………. 37 2. Problemy badawcze i hipotezy robocze ………39 3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……… 44…
Przeczytaj więcej

Analiza wybranych adaptacji filmowych utworów literackich w polskiej kinematografii.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Film 1.1. Czym jest film? ……….4 1.2. Rodzaje i gatunki filmowe ……….7 1.3. Film i literatura………. 10 Rozdzial II. Filmowe zaplecze filmu powojennego 2.1. Specyfika tworzenia utworu filmowego ……….14 2.2. Scenariusz i rezyseria ……….15 2.3. Scenografia i montaz………. 15 2.4. Muzyka filmowa………. 16 Rozdzial III. Analiza wybranych adaptacji filmowych 3.1. ‚Dziady’ Adama…
Przeczytaj więcej

Sacrum i profanum w twórczosci Tetmajera.

I. Wstęp………… 1 II. Mloda Polska 2.1 Geneza, nazwa i zalozenie epoki ………… 2 2.2 Tendencje w sztukach plastycznych i literaturze ………… 5 2.3 Filozofia epoki………… 7 III. Biografia Kazimierza Przerwy-Tetmajera………… 10 IV. Sacrum i profanum w twórczosci Tetmajera Na Aniol Panski ………… 11 Nie wierze w nic ………… 12 Hymn do Nirwany ………… 13…
Przeczytaj więcej

Satyra w Generalnym Gubernatorstwie.

Wstęp………3 Rozdzial I Satyra okupacyjna – jej fenomen i znaczenie w okupacyjnejrzeczywistosci 1.1 Definicja, geneza oraz przejawy satyry………11 1.2 Warunki, w jakich funkcjonowala okupacyjna satyra………14 1.3 Reakcje okupanta na ostrze polskiej satyry………17 1.4 Satyra warszawska………19 Rozdzial II Satyra uliczna i jej formy 2.1 Hasla, epigramy………26 2.2 Piosenki i formy liryczne………29 2.3 Dowcipy okupacyjne………34 2.4 Ulotki,…
Przeczytaj więcej

Recepcja poezji Czeslawa Milosza na przykładzie wiersza ‚Piosenka o koncu swiata’ u uczniów klas III gimnazjum.

Wstęp………6 Rozdzial I Czeslaw Milosz 1.1 Czeslaw Milosz – poeta wybitny………8 1.2 Specyficzne cechy poezji Czeslawa Milosza………14 Rozdzial II Mlodziez a poezja 2.1 Wartosci poezji dla młodzieży i jej odbiór………21 Rozdzial III Metodologiczne podstawy badan 3.1 Przedmiot i cel badan………27 3.2 Prooblemy badawcze………28 3.3 Metody,techniki i narzedzia badawcze………30 3.4 Teren badan oraz charakterystyka ludnosci………33 3.5…
Przeczytaj więcej

Czas i przestrzen w utworach Mickiewicza.

Wstęp 3 Rozdzial 1 Adam Mickiewicz – zycie i twórczosc 1.1. Rys biograficzny 1.2. Twórczosc poetycka Rozdzial 2 Przestrzen i czas w literaturze 2.1. Przestrzen i literatura 2.2. Czas w literaturze Rozdzial 3 Czas i przestrzen w dzielach Adama Mickiewicza 3.1. Motywy archetypowe i topi odnoszAce się do czasu i przestrzeni w utworach A. Mickiewicza.…
Przeczytaj więcej

The influence of the global status of English on learners’ attitudes towards learning the language.

Abstract……….i Table of Contents……….ii List of Tables……….iii List of Figures………. iv 1 Introduction 2 Theoretical Background. 2.1 Motivation to learn English………. 5 2.1.1 What is motivation – defining the term………. 5 2.1.2 Views of motivation………. 6 2.1.2.1 Behavioral approach………. 7 2.1.2.2 Constructivist theory of learning………. 7 2.1.2.3 Cognitive approach………. 9 2.1.2.4 Humanistic approach………. 12 2.1.3…
Przeczytaj więcej

Licealista wobec groteski w powiesci ‚Mistrz i Malgorzata’ Michaila Bulhakowa.

Wstęp. Rozdzial 1.Bulhakow – zycie i twórczosc. 1.1 Biografia pisarza. 1.2 Twórczosc literacka Rozdzial 2. ‚Mistrz i Malgorzata’ 2.1 Geneza powstania powiesci. 2.2 Budowa dziela. 2.3 Zjawisko karnawalizacji. 2.4 Watek diabelski, czyli fantastyczno – groteskowy swiat Bulhakowa. 2.5 Historia apokryfu. Watek biblijny. Rozdzial 3. Badania empiryczne 3.1 Przedmiot i cel badan. 3.2 Analiza materialu badawczego…
Przeczytaj więcej

Bledy jezykowe w pracach pisemnych uczniów gimnazjum w XYZ.

I. Wstęp………3 1. Cel i metoda pracy ……..6 2. Material i sposób jego opracowania ……..7 3. Stan badan ……..8 II. Typy bledów jezykowych 1. Bledy fleksyjne…….. 11 2. Bledy skladowe…….. 29 3. Bledy slownikowe ……..40 4. Bledy slowotwórcze…….. 51 5. Bledy stylistyczne ……..55 6. Bledy frazeologiczne ……..59 III. Podsumowanie…….. 67 Bibliografia……….70

From Middle to Early Modern English: phonology, morphology, and lexicon.

Introduction………..4 Chapter 1 Middle english 1.1. External history of middle english……….. 6 1.2. Middle english phonology……….. 7 1.3. Middle english morphology……….. 11 1.3.1. Inflection……….. 11 1.3.2. Nouns……….. 11 1.3.3. Adjectives……….. 12 1.3.4. Pronouns……….. 12 1.3.5. Personal pronouns……….. 13 1.3.6. Verbs……….. 13 Chapter 2 Early modern english 2.1. External history of early modern english……….. 15 2.2.…
Przeczytaj więcej

Manga we wspólczesnej kulturze polskiej.

Wstęp Rozdzial 1 Geneza mangi 1.1.Krótka charakterystyka gatunku 1.2. Tlo i uarunkowania historyczne 1.3. Amerykanskie korzenie współczesnego komiksu 1.4. Poczatki wspólczesnej mangi 1.5. Krótka charakterystyka rynku mangowego w Japonii 1.6. Zasadnicze róznice pomiedzy manga a komiksem amerykanskim Rozdzial 2 Glowni twórcy mangi w latach 1945-2000 2.1. Osamu Tezuka – źródła sukcesu mangi 2.1.1. Zycie i…
Przeczytaj więcej

Obsesje i leki w twórczosci Edwarda Stachury

Wstęp………5 Rozdzial 1. Bohater wobec najgrozniejszych wrogów………9 „Przebylem noc wlasnie i nikt mnie nie wita” – strach przed snem i motywy oniryczne ………10 Dziecinstwo jako czas stracony………21 „Gdzie się konczy znosny obled a zaczyna obled nie do zniesienia?” – szalenstwo jako zagrozenie………28 Rozdzial 2. Smierc – pragnienie, obsesja czy lek?………33 „Bardziej niz umrzec, chcialem tylko…
Przeczytaj więcej

Linguistic kindergartens in Poland.

Contents 1.0. Introduction………3 2.0. The profile of linguistic kindergartens in Poland ………4 2.1. Required qualifications for English teachers ………5 2.2. Law principles………6 3.0. Theoretical background. 3.1. Methods………9 3.2. Psychological theories………11 3.2.1. Piaget’s psychological conditions………11 3.2.2. Social Development Theory………13 3.2.3. Constructivist Theory………14 3.3. Basic principles on learning English to young children ………15 4.0. The repertoire of…
Przeczytaj więcej

Grammatical and expressive aspects of sailors’ jargon.

Chapter 1 Introduction: jargon in general ……….. 3 Chapter 2 The concept of jargon………..5 2.1. Greetings and jargon………..9 2.2. Commands and their elements………..9 2.3. Warnings and their types………..10 2.4. Epithets………..11 2.5. Questions and replies………..11 2.6. Cultural terms………..13 2.7. Toasts and declamations………..17 2.8. Noise terms………..18 2.9. Use of structural forms………..18 2.10. Use of functional forms………..19 Chapter…
Przeczytaj więcej

Obraz kobiety w utworach Jacka Kaczmarskiego.

Cos Ty! Sen Katarzyny II Joanna d’Arc Wygnanie z raju Kasandra

Przezwiska mieszkańców wsi XYZ.

1. Wstęp 1.1. Cel i zakres pracy……….1 1.2. Metoda zbierania materialu……….1 1.3. Informacje o miejscowosci……….2 2. Czesc teoretyczna 2.1. Krótka historia przezwiska……….5 2.2. Ekspresywnosc przezwisk……….7 2.3. Definicje przezwiska……….10 2.4. Przezwisko a przydomek……….12 2.5. Klasyfikacja przezwisk……….14 3. Czesc analityczna 3.1. Opracowany schemat klasyfikacji przezwisk………..19 3.2. Klasyfikacja przezwisk mieszkańców XYZ 3.2.1. Przezwiska odimienne………..21 3.2.2. Przezwiska pochodzace od…
Przeczytaj więcej

Wódka w literaturze na przykładzie utworów Hlaski, Milosza, Pilcha i Jarofiejewa

Wstęp Rozdzial 1. Mroczny swiat w ‚Petli’ Marka Hlaski. Rozdzial 2. Wódka wiernym towarzyszem podrózy Wieniczka, czyli poemat o utopii alkoholika, wedlug Wieniedikta Jarofiejewa Rozdzial 3. Pytania o sens cierpienia…, czyli modlitwa w wierszu Czeslawa Milosza ‚Alkoholik wstepuje do bram niebios’ Rozdzial 4. Jerzy Pilch ‚Pod mocnym aniolem’ – powiesc o piciu, milosci i wychodzeniu…
Przeczytaj więcej

Rozmowa Plebana z Ziemianinem Lukasza Opalinskiego jako dyskurs polityczny.

Wstęp Rozdzial 1. Obraz państwa szlacheckiego w oczach Plebana i Ziemianina Rozdzial 2. Coz tu za «remedium»? Propozycje naprawy Rzeczypospolitej Zakończenie

Obraz kobiety na tle wybranych utworów literackich epoki pozytywizmu

Wstęp Rozdzial I Obecnosc kobiet w literaturze 1.1. Kobiety odwazne, szalone i piekne 1.2. Sredniowieczna literatura rycerska a kobiety-rycerze 1.3. Romantyczne zbrodniarki i femme fatale 1.4. Matki, zony i dziewicza niewinnosc Rozdzial II Kobiety w epoce pozytywizmu Rozdzial III Portrety literackie kobiet w powiesciach B. Prusa 3.1. Biografia powiesciopisarza 3.2. Kobiety w powiesciach Boleslawa Prusa…
Przeczytaj więcej

Problematyka polityczna, narodowosciowa i rozrachunkowa w polskiej dramaturgii teatralnej

Wstęp. Rozdzial I Twórczosc polskich literatów jako forma ekspiacji i jako sposób prezentowania problematyki narodowosciowych i politycznych . 1.1. Sposoby kreowania postaci bohaterów literackich eksponujacych problemy narodowosciowe i polityczne . 1.2. Historia teatru w XX i XXI wieku na tle najnowszej historii Polski. 1.3. Najwieksi twórcy polskiego dramatu. Rozdzial II Problematyka polityczna i narodowosciowa, oraz…
Przeczytaj więcej

Tematyka wojenna w prozie dokumentalnej Jaroslawa Iwaszkiewicza z lata 1939-1945

Wstęp. Rozdzial I. Znaczenie okresu wojny i okupacji w biografii literackkiej Jaroslawa Iwaszkiewicza. 1.1.Zamilkniecie pisarza. 1.2.Notowanie rzeczywistosci –pisanie dziennika. 1.3.Ucieczka w fabule. Rozdzial II.Proza fabularna z lat 1939-1945. 2.1. Ucieczka od terazniejszosci ( Nowele wloskie). 2.2. Proza wyrastajaca z doswiadczen terazniejszosci- (Bitwa na równinie Sedgemoor, Matka Joanna od Aniolów , Stara cegielnia, Mlyn nad Lutynia,Ikar).…
Przeczytaj więcej

Obraz polskiej wsi w literaturze i malarstwie XIX i XX wieku.

1. Okreslenie problemu a) Sytuacja spoleczna w Polsce w XIX i XX wieku. b) Wies jako źródłoinspiracji twórców literackich i plastycznych. 2. Kolejnosc prezentowanych argumentów a) sytuacja spoleczna w Polsce jako przyczyna poruszenia tematu problemów wsi przez pozytywistycznych twórców literackich b) Tragedia rodziny Rzepów jako przyklad negatywnych skutków braku edukacji na wsi c) ‚Wolny najmita’…
Przeczytaj więcej

Obraz zaswiatów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj na przykladach utworów z róznych epok

1. Wstęp: okreslenie problemu – motyw zaswiatów w literaturze 2. Rozwiniecie – kolejnosc prezentowanych argumentów a) Obraz zaswiatów w mitologii b) Chrzescijanska wizja „zycia po zyciu” c) Wedrówka przez zaswiaty Dantego d) Woland i jego swita odmiennym obrazem zaswiatów w powiesci Bulhakowa 3. Podsumowanie i wnioski

Stanislaw Wyspianski jako literat, malarz i reformator teatru. Przedstaw sylwetke artysty, analizujac jego dorobek

1. Okreslenie problemu – Wyspianski nieoficjalnym „czwartym wieszczem narodu” 2. Kolejnosc prezentowanych argumentów a) Rys biograficzny Stanislawa Wyspianskiego a) Malarstwo i inne sztuki plastyczne w dzielach Wyspianskiego b) Wyspianski jako dramaturg i scenograf c) Wyspianski reformatorem teatru 3. Wnioski

Wladza powolanie, zobowiazanie, zaszczyt, namietnosc, pokusa. Przedstaw rózne oblicza wladzy w wybranych utworach literackich. Do jakich refleksji sklania Cie ich lektura?

1. Wstęp a) Wyjasnienie pojecia wladza b) Pojecia towarzyszace wladzy: powolanie, zobowiazanie, zaszczyt, namietnosc, pokusa c) Motyw wladzy prezentowany przez pisarzy róznych epok 2. Kolejnosc prezentowanych argumentów a) Pozycja wladcy, broniacego ladu w swym panstwie postawa Kreona w tragedii Sofoklesa b) Makbet oraz lady Makbet jako ludzie owladnieci zadza wladzy c) „Balladyna” jako tragedia o…
Przeczytaj więcej

Przedstaw rózne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów na wybranych przykladach

1. Wstęp – motyw winy i kary na przestrzeni epok literackich 2. Kolejnosc prezentowanych argumentów a) Prawa boskie kontra prawa ludzkie w „Antygonie” b) Wina, kara i sprawiedliwosc w ujęciu szekspirowskim c) „Nie ma zbrodni bez kary” – prawdziwosc maksymy na przykładzie dramatu Slowackiego d) Cieżar skrywanej zbrodni podstawa wiary w odkupienie win skrucha i…
Przeczytaj więcej

Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dziel literatury polskiej

1. Krótki rys biograficzny Andrzeja Wajdy 2. Ksiazka czy film? – dylematy współczesnego pokolenia. 3. Kolejnosc prezentowanych argumentów a) Ekranizacja poematu Adama Mickiewicza w rezyserii Andrzeja Wajdy b) „Pierwsza prawdziwie postmodernistyczna polska powiesc’ w ujęciu Wajdy c) Kontrowersje wokól ekranizacji „Zemsty” d) Uniwersalny przekaz „Ziemi Obiecanej” nadany przez rezysera 4. Wnioski koncowe

Motyw tolerancji w wybranych dzielach literackich

1. Wstęp – wyjasnienie pojecia tolerancja, nawiazane do literatury 2. Kolejnosc prezentowanych argumentów a) „Szkielko i oko” kontra „czucie i wiara” w mickiewiczowskiej polemice klasyków z romantykami b) „Do mlodych” pochwala koncepcji postepu, rozwoju i naukowych metod poznania swiata oraz nawolywaniem do tolerancji wobec minionej epoki c) Kontrowersyjny obraz braku tolerancji w powiesci Annie E.…
Przeczytaj więcej

Motyw smierci w literaturze, sztuce i filmie

1. Okreslenie problemu (cel prezentacji) Przedstawienie zagadnienia smierci Rózne oblicza smierci w srodkach przekazu 2. Kolejnosc prezentowanych argumentów: Personifikacja smierci w „Rozmowie Mistrza Polikarpa ze smiercia” Motyw „Danse macabre” Smierc kochanków w tragedii Szekspira Milosc i smierc w wierszu Morsztyna Motyw przemijania i marnosci u Naborowskiego Upragniona, wyczekana smierc „czlowieka przyszlosci” Okrutna smierc w obrazie…
Przeczytaj więcej

Konflikt starych i młodych w utworach literackich. Zanalizuj problem odwolujac się do wybranych utworów literackich

1. Okreslenie problemu (cel prezentacji): Konflikt pokolen jako inspiracja dla pisarzy na przestrzeni róznych epok literackich 2. Kolejnosc prezentowanych argumentów: a) Wyraz sily mlodzienczego entuzjazmu oraz napietnowania egoizmu swiata starych w „Odzie do mlodosci” b) „Romantycznosc” polemika klasyków z romantykami c) Spór pokolen w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej d) Ziemia jako najwyzsza wartość i przyczyna…
Przeczytaj więcej

Odwolujac się do wybranych tekstów literackich, scharakteryzuj portrety ludzi poszukujacych sensu zycia

1. Okreslenie problemu: rózne spojrzenie na sens zycia 2. Kolejnosc prezentowanych argumentów: a) W poszukiwaniu idei zyciowej – rozwazania na przykładzie Tomasza Judyma powiesci „Ludzie bezdomni” b) Cel i sens zycia u bohatera noweli B. Prusa c) Sens zycia w obliczu epidemii w powiesci Alberta Camusa d) Sens zycia wg Marka Edelmana 3. Wnioski: a)…
Przeczytaj więcej

Rózne oblicza przyjazni na postawie wybranych utworów

1. Okreslenie problemu: rózne ujecia przyjazni 2. Kolejnosc prezentowanych argumentów a) Falszywa przyjazn w wierszach Krasickiego i Mickiewicza b) Niezwykla sila przyjazni przedstawiona w „Malym ksieciu” c) Wiezy przyjacielskie w sienkiewiczowskiej trylogii d) Przyjazn Katarzyny i Heathcliffa w powiesci Emily Bronte e) Czas przyjazni w nieludzkich czasach w powiesci Romana Bratnego 3. Wnioski

Mit o Prometeuszu i jego literackie przetworzenia. Omów zagadnienie, odwolujac się do wybranych przykladów

1. Wstęp – okreslenie problemu: a) wyjasnienie pojecia „prometeizm” b) zastosowanie mitu prometejskiego w literaturze róznych epok 2. Kolejnosc prezentowanych argumentów: a) Bunt mitologicznego Prometeusza b) Wielka Improwizacja Konrada przejawem buntu bohatera przeciw Bogu c) Prometeizm Konrada Wallenroda – poswiecenie w imie szczescia oraz wolnosci ojczyzny d) Walka z krzywda spoleczna i poprawa warunków zycia…
Przeczytaj więcej

Motyw milosci romantycznej i jej wspólczesne literackie modyfikacje

1. Okreslenie problemu a) Milosc w literaturze romantyzmu b) Milosc wspólczesna, róznice i nawiazania do milosci romantycznej 2. Kolejnosc prezentowanych argumentów a) Milosc romantyczna i bohater romantyczny b) Karusia prekursorka epoki widzenia „oczyma duszy“ c) Wyniszczajaca sila milosci Wertera d) Gustaw przykladem tragicznego kochanka e) Winston i Julia przedstawicielami milosci w ustroju totalitarnym 3. Wnioski

Od Adama do Batmana. Przedstaw róznorodne kreacje mezczyzn w literaturze i innych dzielach kultury.

Teza: 1. W literaturze polskiej i obcej, jak równiez w innych dzielach kultury znajdziemy wiele ciekawych i róznorodnych postaci meskich. a) przedstawienie pojecia mezczyzna, wyjasnienie symbolu b) rola mezczyzny ukazana w literaturze i sztuce: – ojciec – syn – maz – kochanek c) rozróznienie kreacji meskich na pozytywne i negatywne Argumentacja: 2. Omówienie wybranych kreacji…
Przeczytaj więcej

Pisarz, którego cenie. Przedstaw twórczosc i sylwetke wybranego autora w oparciu o konkretne przyklady jego dziel literackich

1. Sylwetka Krzysztofa Kamila Baczynskiego: a) poeta na tle epoki b) biografia c) najwazniejsze wydarzenia majace wpływ na zycie 2. Twórczosc: a) Elegia o [chlopcu polskim]- mlody chlopiec ginie na wojnie b) Z glowa na karabinie- wielka milosc do ojczyzny c) Pokolenie (Do palców przymarzly struny)- pesymistyczna wizja pokolenia poety d) Romantycznosc- dwoje ludzi zyjacych…
Przeczytaj więcej

Motywy apokaliptyczne w malarstwie Michala Aniola

Wstęp Rozdzial 1 Teoretyczne pojecie apokalipsy 1.1. Pojecie ‚Apokalipsa’ 1.2. Apokalipsa sw. Jana. 1.2.1 Data powstania ksiegi 1.2.2 Miejsce powstania 1.2.3 Autorstwo 1.2.4 Tresc 1.2.5 Jezyk i styl 1.2.6 Symbolika Apokalipsy 1.2.7 Interpretacje ksiegi 1.2.8 Apokalipsa w kulturze 1.3. Ragnarok- przedstawienie alternatywnej do Chrzescijanskiej wizji konca swiata. Rozdzial 2 Biografia i twórczosc Michala Aniola 2.1…
Przeczytaj więcej

Mikolaj Rej jako fraszkopisarz

1. Fraszka jako gatunek literacki. 2. Zbiór ‚Figliki’ 3. Zbiór ‚Zwierzyniec’. 4. Wpływ reformacji na twórczosc pisarza. 5. Porównanie ‚Figlików’ i ‚Zwierzynca’.

Heidelberg jako osrodek niemieckiego romantyzmu-Heidelberg als Zentrum der deutschen Romantik.

Vorwort ………. 1 Kapitel I Zur Problematik und Periodisierung der deutschen Romantik 1.Jenaer Romantik ………. 4 2.Heidelberger Romantik ………. 6 3.Späte Romantik in Wien ………. 8 Kapitel II Historischer Hintergrund und Persönlichkeiten der Heidelberger Romantik. 1.Historischer Hintergrund………. 11 1.1. Achim von Arnim ………. 14 1.2. Clemens Brentano………. 14 1.3. Bettina Brentano von Arnim ………. 15…
Przeczytaj więcej

The life of Diana, Princess of Wales: success or failure? Zycie Diany, ksieznej Walii, sukces czy porazka?

Index Introduction 1. Chapter one: Known as people’s princess 1.1. Lady Diana’s birth and childhood 1.2. The future princess’s education 1.3. Diana’s passion 1.4. Adulthood 1.5. ‚Fabulous’ marriage 1.6. Happy family? 2. Chapter two: Success or failure? 2.1. Living life to the full 2.1.1. Help the Aged 2.1.2. Chain of Hope 2.1.3. Landmines 2.1.4. Motherhood…
Przeczytaj więcej

Kobieta-aniol, kobieta-demon jako źródłoinspiracji w literaturze i malarstwie. Rozwaz na wybranych przykladach.

1. Wstęp ( wyjasnienie pojęćaniol i demon) 2. Argumentacja: • Kobieta- aniol w literaturze ( A. Fredro „Sluby panienskie”, A. Mickiewicz „Pan Tadeusz” ) • Wizerunek kobiety- aniola w malarstwie ( Caravaggio „ Swiety Mateusz i aniol”) • Sposoby ukazywania kobiety- demona w literaturze ( V. Nabokov „ Lolita”, W. S. Reymont „Wampir”) • Piekno…
Przeczytaj więcej

Wizerunek Matki Boskiej w twórczosci Marii Konopnickiej i Jana Kasprowicza

Wstęp……….2 Rozdzial 1. Maria Konopnicka- zyciorys……….7 1.1. Botticelli……….12 1.2. Rafael………. 21 1.3. Giotto……….28 Rozdzial 2. Jan Kasprowicz-twórczosc……….33 2.1.Salve Regina ……….39 Zakończenie ………. 47 Bibliografia ………. 54

Praca i jej wpływ na osobowosc czlowieka. Rozwin problem analizujac wybrane utwory z róznych epok.

I. Wstęp ( definicja pojecia praca, wyjasnienie jej roli w życiu czlowieka) II. Argumentacja: 1. Praca jako podstawowa wartość organizujaca zycie ( „ Mikolaja Doswiadczynskiego przypadki” Krasickiego) 2. Praca jako sens zycia ( „ Nad Niemnem” Orzeszkowej) 3. Praca jako nieustanne meczenstwo ( historia Syzyfa w „Legendach korynckich”) 4. Wyzysk, nieprzynoszacy korzysci ( „Folwark zwierzecy”…
Przeczytaj więcej

Swiat obozów koncentracyjnych i lagrów w róznych przekazach kulturowych (literackie i inne dziedziny sztuki). Analiza wybranych dziel.

Rozdzial I. Literatura podmiotu Rozdzial II. Literatura przedmiotu Rozdzial III. Ramowy plan wypowiedzi: 1. Okreslenie problemu 2. Kolejnosc prezentowanych argumentów 3. Wnioski 4. Materialy pomocnicze

Puenty w bajkach Ignacego Krasickiego.

Wstęp Rozdzial I Ogólne wiadomosci o retoryce 1.1 Czym jest retoryka? Cele retoryki 1.2 Uklad tekstu retorycznego 1.3 Rola zakonczenia w tekscie z punktu widzenia retoryki 1.4 Retoryka w tekstach Krasickiego Rozdzial II Wpływ zakonczenia tekstu na odbiorce 2.1 Uwagi wstepne 2.2 Zyczliwe nastawienie odbiorcy – Dwa zólwie (I, 10) – Doktor (I,14) – Strzelec…
Przeczytaj więcej

Syn marnotrawny (z obrazu Hieronima Boscha) w ujęciu Tadeusza Rózewicza

Wstęp……….5 Rozdzial 1 Zwiazki literatury i malarstwa 1.1 Obraz malarski a obraz literacki……….6 1.2 Malarskosc literatury……….8 Rozdzial 2 ‚Syn marnotrawny’ Hieronima Boscha w kontekscie twórczosci malarza 2.1 Hieronim Bosch i jego twórczosc……….10 2.2 Biblijne inspiracje obrazu ‚Syn marnotrawny’……….16 2.3 Symbolika dziela malarza……….18 Rozdzial 3 Intertekstualne nawiazania w wierszu Tadeusza Rózewicza ‚Syn marnotrawny (z obrazu Hieronima…
Przeczytaj więcej

Polszczyzna potoczna, a jezyk komentatorów sportowych.

Wstęp Rozdzial I 1. Badania lingwistyczne potocznego uzycia jezyka 1.1 Definicja potocznosci i jej cechy 1.2 Potocznosc jako wartość w kulturze 1.3 Rozumienie potocznosci we wspólczesnej polszczyznie 1.4 Potocznosc w wypowiedziach prasowych 1.5 Rodzaje stylów jezykowych 1.6 Zasieg komunikacji potocznej 1.7 Relacje miedzy mediami, kultura masowa i jezykiem potocznym Rozdzial II 2. O komentarzu i…
Przeczytaj więcej

Tematyka wojenna w prozie dokumentalnej i fabularnej Jaroslawa Iwaszkiewicza z lat 1939-1945.

Wstęp. Rozdzial I. Znaczenie okresu wojny i okupacji w biografii literackkiej Jaroslawa Iwaszkiewicza. 1.1.Zamilkniecie pisarza. 1.2.Notowanie rzeczywistosci –pisanie dziennika. 1.3.Ucieczka w fabule. Rozdzial II.Proza fabularna z lat 1939-1945. 2.1. Ucieczka od terazniejszosci ( Nowele wloskie). 2.2. Proza wyrastajaca z doswiadczen terazniejszosci- (Bitwa na równinie Sedgemoor, Matka Joanna od Aniolów , Stara cegielnia, Mlyn nad Lutynia,Ikar).…
Przeczytaj więcej

Motyw detektywa w literaturze Marka Krajewskiego.

Wstęp………3 Rozdzial I Ogólna charakterystyka powiesci kryminalnej 1.1 Geneza i pojecie powiesci kryminalnej………5 1.2. Znani prekursorzy powiesci kryminalnej………9 1.3. Struktura powiesci kryminalnej ………13 1.4. Motywy i schematy mityczne w powiesci kryminalnej ………17 Rozdzial II Profile bohaterów powiesci kryminalnych. 2.1. Sposoby kreacji bohaterów przez autora………25 2.2. Wpływ roli bohaterów na zachowania destrukcyjne czytelnika……… 27 Rozdzial III…
Przeczytaj więcej

Powiesc kryminalna jako źródłodestrukcji

Wstęp………..3 Rozdzial I Ogólna charakterystyka powiesci kryminalnej 1.1 Geneza i pojecie powiesci kryminalnej………..5 1.2. Znani prekursorzy powiesci kryminalnej………..9 1.3. Struktura powiesci kryminalnej ………..13 Rozdzial II Obraz przestępstwa i ofiary w srodkach masowego przekazu. 2.1 Pojecie przestępstwa oraz ofiary………..18 2.2. Uwarunkowania zachowan przestepczych………..22 2.3. Koncepcje wpływu mediów na zachowania przestepcze………..25 2.4. Powiesc kryminalna a przestepstwo………..28 2.5.…
Przeczytaj więcej

Niebezpieczna milosc: Seksualność i duchowosc w powiesciach D.H. Lawrence&217;a Sons and Lovers i The Rainbow

Contents Introduction……….. 4 Chapter One: Philosophy of Lawrence’s novel……….. 6 Chapter Two: Poisonous Love………..10 Chapter Three: Marriage of opposite………..16v Conclusions………..24 Bibliography………..26 Summary in Polish………..27

Portret Izabeli Czartoryskiej – pióra Franciszka Dionizego Kniaznina oraz pedzla malarzy osiemnastowiecznych

Rozdzial I Dama z ksiazka i kwiatami, zarliwa patriotka, gospodyni Pulaw… – o życiu i działalności ksiezny Izabeli Czartoryskiej. W kregu faktów bibliograficznych i opinii badaczy ………….5 Rozdzial II Franciszek Dionizy Kniaznin jako panegirysta ksieznej Izabeli Czartoryskiej 2.1 Tradycja panegiryczna w oswieceniu…………. 23 2.2 Franciszek Dionizy Kniaznin – kronikarz dworu pulawskiego…………. 34 2.3 Konterfekt pulawskiej…
Przeczytaj więcej

Prawda ukryta czy klamstwo doskonale? O powiesci Michala Choromanskiego zazdrosc i medycyna

Wstęp ……….2 Rozdzial I Wokól problemu psychologizmu – proza miedzywojenna. 1.1. Odkrywanie glebi – narodziny psychoanalizy………. 4 1.2. „Studiowanie wlasnej osobowosci”………. 6 1.3. Czlowiek, slowo, prawda………. 11 Rozdzial II W kregu domyslów, zludzen i ukrytych znaczen. 2.1. Waga wypowiedzianego slowa………. 15 2.2. Obszar tajemnic………. 18 2.3. Rebeka – imie znaczace………. 21 2.4. „Gra pozorów”, czyli…
Przeczytaj więcej

Obrazowanie postaci w powiesci ‚Kon Pana Boga’ Wilhelma Dichtera.

Wstęp………3 Rozdzial I „Kon Pana Boga” jako powiesc autobiograficzna 1.1. Sylwetka Wilhelma Dichtera…….. 4 1.2. „Kon Pana Boga” jako powiesc biograficzna…….. 9 Rozdzial II Postac jako przedmiot badan 2.1. Postac jako przedmiot badan literackich…….. 14 2.2. Postac w ujęciu badaczy…….. 33 Rozdzial III Studium charakterystyki bohaterów 3.1. Babcia Wilhelma – Antonina Mandel…….. 38 3.2. Dziadek……..…
Przeczytaj więcej

Leksyka jezyka potocznego w komentarzach internetowych.

Wstęp………. 2 Rozdzial I Jezyk ogólnopolski 1.1. Glówne cechy i historia jezyka ogólnopolskiego………. 4 Rozdzial II Zróznicowanie współczesnego jezyka polskiego. 2.1. Jezyk ogólny ……….6 2.2. Jezyk potoczny………. 7 2.3. Styl artystyczny………. 13 2.4. Styl urzedowy ……….15 2.5. Styl naukowy ……….18 2.6. Odmiana ustna i pisana jezyka polskiego………. 20 2.7. Rola dialogu w komunikacji jezykowej………. 23…
Przeczytaj więcej

Charakterystyka czarnego bohatera w literaturze.

Wstęp Rozdzial 1. 1.1. ‚Makbet’ Wiliam Szekspir 1.2. ‚Tartufe’ czyli ‚Swietoszek’ Moliera 1.3. Negatywni bohaterowie w epoce romantyzmu 1.3.1. ‚Balladyna’ Juliusza Slowackiego 1.4. ‚Jadro ciemnosci’ J. Conrad Podsumowanie

Znajomosc slownictwa gwarowego przez uczniów szkól slaskich

Wstęp……..4 Rozdzial I. Charakterystyka dialektu slaskiego. Dialekt i gwara……..5 Jezyk ogólny a dialekty……..6 A. Cechy fonetyczne……..9 B. Cechy morfologiczne (fleksyjne i slowotwórcze)……..11 C. Cechy skladniowe……..14 D. Slownictwo……..15 Rozdzial II. Wyniki badan i ich omówienie. Material badawczy……..19 Analiza wyników badan……..21 A) Czesc I ankiety……..21 B) Czesc II ankiety……..38 Zakończenie……..78 Bibliografia……..81 Spis tabel……..82 Spis wykresów……..84 Aneks……..85