Jezykoznawstwo w świetle najnowszych teorii, ujecie kognitywne.


Rozdzial I.
Historia badan nad jezykiem

1.1 Pierwsze koncepcje……….2
1.2 Wklad de Saussure’a w rozwój współczesnego jezykoznawstwa……….6
1.3 Teza Sapira-Whorfa relatywizmu jezykowego……….8
1.4 Jezyk naturalny a jezyk formalny……….16
1.4.1 Jezyk naturalny……….16
1.4.2 Jezyk formalny……….20

Rozdzial II.
Myslenie a jezyk – wspólczesna dyskusja na temat roli jezyka w poznaniu

2.1 Gramatyka generatywna Noama Chomsky’ego……….22
2.1.1 Syntaktyczny model gramatyki……….23
2.2 Hilarego Putnam’a koncepcja badan nad jezykiem i jej konsekwencje……….29
2.3 Jezykoznawstwo kognitywne……….31
2.4 Jezyki formalne typu DIS a jezyki naturalne……….32
2.4.1 Projekt Denis……….34

Literatura……….39

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>