Transformacja ustrojowa w Polsce po 1989 roku na przykładzie przeobrazen w systemie partyjnym do 2001 roku. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

22 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział I.
Przyczyny o okolicznosci zalamania się realnego socjalizmu

1.1 Czynniki ekonomiczne………. 6
1.2 Czynniki polityczne………. 9
1.3 Czynniki ideologiczne ……….13

Rozdział II.
Istota i rodzaje systemów partyjnych

2.1 Definicja pojęcia 'system partyjny', 'partia' jako glówny skladnik systemu partyjnego ……….17
2.2 Typologia systemów partyjnych wg Blondela ………. 18
2.3 Typologia systemów partyjnych wg G. Sartoriego ……….19
2.4 Typologia systemów partyjnych wg G. Smitha ……….21
2.5 Typologia systemów partyjnych wg M. Duvergera………. 22
2.6 Systemy partyjne krajów demokratyzujacych się ……….22
2.6.1 Albania ……….22
2.6.2 Bulgaria ……….23
2.6.3 Litwa ………. 23
2.6.4 Polska ……….24
2.6.5 Wegry ……….24
2.6.6 Rumunia ……….25
2.6.7 Chorwacja ………. 25
2.6.8 Slowacja ………. 26
2.6.9 Estonia i Lotwa ………. 27
2.6.10 Slowenia ……….27

Rozdział III.
Ewolucja systemu partyjnego w III RP do 2001 roku

3.1 Dwublokowy charakter systemu partyjnego w Polsce………. 29
3.2 Wybory parlamentarne w latach 1991-2001 ……….31
3.2.1 Wybory w 1991 roku ……….32
3.2.2 Wybory w 1993 roku ……….34
3.2.3 Wybory w 1997 roku ……….37
3.2.4 Wybory w 2001 roku ………. 39
3.3 Wpływ wyborów prezydenckich na ksztaltowanie się systemu partyjnego w Polsce………. 40
3.4 Wnioski………. 42

Zakończenie………. 44
Bibliografia………. 45

Oceń