Transformacja ustrojowa w Polsce po 1989 roku na przykładzie przeobrazen w systemie partyjnym do 2001 roku.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Przyczyny o okolicznosci zalamania się realnego socjalizmu

1.1 Czynniki ekonomiczne………. 6
1.2 Czynniki polityczne………. 9
1.3 Czynniki ideologiczne ……….13

Rozdzial II.
Istota i rodzaje systemów partyjnych

2.1 Definicja pojecia ‚system partyjny’, ‚partia’ jako glówny skladnik systemu partyjnego ……….17
2.2 Typologia systemów partyjnych wg Blondela ………. 18
2.3 Typologia systemów partyjnych wg G. Sartoriego ……….19
2.4 Typologia systemów partyjnych wg G. Smitha ……….21
2.5 Typologia systemów partyjnych wg M. Duvergera………. 22
2.6 Systemy partyjne krajów demokratyzujacych się ……….22
2.6.1 Albania ……….22
2.6.2 Bulgaria ……….23
2.6.3 Litwa ………. 23
2.6.4 Polska ……….24
2.6.5 Wegry ……….24
2.6.6 Rumunia ……….25
2.6.7 Chorwacja ………. 25
2.6.8 Slowacja ………. 26
2.6.9 Estonia i Lotwa ………. 27
2.6.10 Slowenia ……….27

Rozdzial III.
Ewolucja systemu partyjnego w III RP do 2001 roku

3.1 Dwublokowy charakter systemu partyjnego w Polsce………. 29
3.2 Wybory parlamentarne w latach 1991-2001 ……….31
3.2.1 Wybory w 1991 roku ……….32
3.2.2 Wybory w 1993 roku ……….34
3.2.3 Wybory w 1997 roku ……….37
3.2.4 Wybory w 2001 roku ………. 39
3.3 Wpływ wyborów prezydenckich na ksztaltowanie się systemu partyjnego w Polsce………. 40
3.4 Wnioski………. 42

Zakończenie………. 44
Bibliografia………. 45

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>