Gmina podstawowową jednostka samorządu terytorialnego 4.71/5 (28)

6 marca 2019 Off Przez administrator


Wykaz Skrótów………..4
Wstęp………..5

Rozdział I
Gmina w Unii Europejskiej

1.1. Gmina w Unii………..9
1.2. Środki z Unii Europejskiej dla samorządów………..13
1.3. Samorząd terytorialny a prawo UE………..15

Rozdział II
Charakterystyka samorządu terytorialnego w Polsce

2.1. Gmina i samorząd terytorialny w Polsce………..18
2.2. Samorząd terytorialny w systemie władzy publicznej………..27
2.3. Konstytucyjne podstawy samorządu terytorialnego………..31

Rozdział III
Analiza jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ

3.1. Ogólna charakterystyka gminy XYZ………..33
3.2. Kontrola i nadzór nad działalnością gminy………..37
3.3. Wizja rozwoju miasta………..40
3.4. Strefa inwestycyjna i UE w XYZ………..43

Podsumowanie………..47
Bibliografia………..50
Aneks………..53

Oceń